Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

U líšok kontrolujú účinnosť vakcinácie proti besnote

V poslednom období sa na území nášho okresu výrazne rozrástla
populácia líšok.

Podľa vyjadrenia riaditeľa Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy MVDr. Michala Zozuľáka ich premnoženie úzko súvisí najmä
s pravidelnou vakcináciou, ale aj s ústupom hnojenia pastvín organickými
hnojivami. Tieto dva faktory zásadným spôsobom ovplyvnili rapídne zlepšenie
zdravotného stavu týchto zvierat. „Na Slovensku sa od roku
2002 v rámci jarnej a jesennej kampane prevádza orálna vakcinácia líšok
leteckým spôsobom pokladania vakcinačných návnad. Na 1 km plochy pripadá
26 návnad (vakcinačná návnada – Lysvulpen por. a.u.v. obsahuje
modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern, pomnožený
v bunkových kultúrach, antibiotiká a stabilizačné médium). Zmes je
naplnená do plastikových toboliek, ktoré sú obalené návnadovou hmotou
s tetracyklínom, ktorý slúži ako indikátor vakcinácie,“

vysvetľuje MVDr. Zozuľák a dopĺňa, že kontrola účinnosti orálnej
vakcinácie, teda kontrolné vyšetrenia, sa robia od 45. dňa po vykonaní
orálnej vakcinácie. Užívatelia poľovných revírov podľa pokynov
regionálnych veterinárnych a potravinových správ vykonajú odstrel líšok,
ktoré sú určené na kontrolu účinnosti vakcinácie proti besnote. Termín
ukončenia tejto kontroly je 90. deň od jej začiatku. „Za
dodanie líšky na laboratórne vyšetrenie je vyplatené zástrelné vo výške
400,- Sk. V dôsledku kvalitne prevedenej orálnej vakcinácie v regióne
Svidník (okresy Svidník a Stropkov) od roku 2002 neevidujeme žiadne ohnisko
besnoty. Pritom bolo za rok 2005 v rámci jarnej a jesennej kampane
vyšetrených 51 líšok, za rok 2006 94 líšok a za rok 2007 zatiaľ
40 líšok, všetky s negatívnym výsledkom,“
konštatuje
riaditeľ RVPS. Potvrdením priaznivej situácie v súvislosti s besnotou sú
aj výsledky vyšetrení psov a mačiek, ktoré prišli do kontaktu
s človekom. V roku 2005 bolo takto vyšetrených 17 zvierat, v roku 2006
13 zvierat a v tomto roku 22 zvierat. Výsledok všetkých vyšetrení bol
negatívny.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter