Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Týkajú sa zmeny sociálnej poisťovne aj vás?

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie v II. pilieri sa v roku
2020 zvýšia na 5 %

Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. dôchodkový
pilier) sa v roku 2020 zvýšia na 5 % z vymeriavacieho základu. Sadzba
týchto príspevkov sa každoročne zvyšuje o 0,25 % a bude stúpať až do
roku 2024. Poistencom, ktorí sú sporiteľmi v II. pilieri, sa výška
odvodov na starobné poistenie do I. piliera (Sociálna poisťovňa) v danom
období adekvátne znižuje tak, aby odvody do I. a II. piliera v súčte vždy
dosahovali 18 %. V roku 2024 sa tak odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a
6 % do II. piliera.
Aktuálne je v II. pilieri registrovaných 1 538 118 sporiteľov.

Od 1. januára 2020 sa úrazové dávky zvýšia o 2,5 percenta

Sociálna poisťovňa informuje, že percento medziročného rastu
spotrebiteľských cien vykázaného Štatistickým úradom SR za prvý polrok
roku 2019 predstavuje 2,5 %. O uvedené percento sa tak od 1. januára
2020 budú zvyšovať úrazové renty a pozostalostné úrazové renty.
-sp-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter