Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Tvorivé popoludnie v Dennom centre

Kraslice dodnes patria
k významným symbolom veľkonočných sviatkov. Zdobenie vajíčok vlastnými
rukami je asi tou najobľúbenejšou činnosťou, ktorú milujú nielen ženy,
ale aj muži a deti.

V stredu 20. marca 2019 naši členovia z Denného centra pri MsÚ
Stropkov strávili príjemné popoludnie pri maľovaní kraslíc. Pani Marta
Kavalcová, Helena Durillová a Marta Hluchová nám predviedli tradičnú
techniku spočívajúcu v nanášaní vosku špendlíkom na vajce. Keďže sa
tejto záľube venujú niekoľko desiatok rokov ich kraslice boli dokonalé.
Členka výboru Irenka Kmiťová nám zase predstavila servítkovú techniku,
ktorá si vyžaduje nalepenie vystrihnutých obrázkov z obrúska škrobovou
pastou na vajíčko. Výsledok tejto techniky je jedinečný.
Našou trpezlivosťou, precíznosťou a zručnosťou sme vyčarili nádherné
výtvory a ukázali čo dokážu šikovné ruky „krasličiarok“ vytvoriť.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť. Zároveň srdečne
pozývame všetkých členov Denného centra, ako aj širokú verejnosť na
výstavu veľkonočných kraslíc a dekorácií, ktorá sa uskutoční od 8. do
11. apríla 2019 so začiatkom o 14.00 hod.

Výbor Denného centra

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter