Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Tridsaťpäť zasadnutí mestského zastupiteľstva prinieslo 365 uznesení a 21 všeobecno-záväzných nariadení

Uplynulú stredu, 24. októbra sa stretli poslanci MsZ na poslednom
slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Všetci poslanci sa
symbolicky zapísali do pamätnej knihy a poslancom bola odovzdaná plaketa a
medaila, ktorá poslancom bude pripomínať nielen ich štvorročné pôsobenie
v mestskom zastupiteľstve, ale aj sté výročie skončenia prvej svetovej
vojny a zároveň sté výročie vzniku Československa i pamiatku na
rekonštrukciu manévrov 1911 v meste Stropkov, či projekt cezhraničnej
spolupráce Interreg.

„15. novembra 2014 boli komunálne voľby, na základe
ktorých sme 11. decembra všetci zložili sľub. Vtedy som v príhovore
uviedol pár myšlienok, cez ktoré chcem previazať začiatok a koniec
volebného obdobia. Stropkovskí voliči vtedy v Stropkove spôsobili malú
revolúciu a Stropkov dostal šancu znova sa nadýchnuť. Bolo dosiahnuté
jednoznačné a zaväzujúce víťazstvo,“
zaspomínal primátor
v úvode a dodal, že nie je idealista. Je si vedomý toho, že sa nikdy
nedosiahne názorová zhoda so všetkými a vo všetkom.
„V tomto duchu sa nieslo aj celé volebné obdobie a Stropkov
nemôže byť výnimkou so stopercentnou zhodou, no mali sme myšlienku, že pre
ďalší vývoj v meste bude kľúčová spolupráca primátora a samotných
poslancov v MsZ. Môžeme konštatovať, že táto spolupráca bola kľúčová
pre poslancov, primátora i vedenie mesta, vďaka ktorej sa dobre plnil váš
i môj volebný program,“
skonštatoval primátor a povedal,
že ďalšou kľúčovou úlohou bola konsolidácia verejných financií.
Primátor sa držal starej múdrosti, ktorá hovorí, že ak pregazduje starosta
zo svojho bude to jeho škoda. Ak premárni majetok mesta, bude stratená jeho
česť. „S touto myšlienkou som vstávali i líhal každý deň
a som rád, že toto sme mali na pamäti všetci. Jednak na pôde mestského
zastupiteľstva, ale aj vo vedení mesta, na samotnom Mestskom úrade
i v ostatných mestských inštitúciách aj všetci tí, ktorí mali
zodpovednosť za správu veci verejných,“
povedal O.
Brendza.
Poslanci MsZ rozhodovali každý rok o finančnom objeme prostriedkov viac ako
10 miliónov Eur. Na zodpovednosti poslancov MsZ i primátora bolo, ako budú
nakladať so 40 miliónmi Eur počas celého volebného obdobia.
„Tu je zodpovednosť poslanca, ktorú prevzal za každé jedno
rozhodnutie pri schvaľovaní rozpočtu mesta Stropkov a potom pri napĺňaní
jednotlivých investičných i neinvestičných akcií. Z desiatich miliónov
Eur ročne 60 % zoberie školstvo, z podielových daní ostane 4 až
4,5 milióna Eur, preto si podporu a spoluprácu poslancov nesmierne vážim.
Našim spoločným úspechom je, že do rozpočtu mesta prišlo viac ako
3 100 000 Eur z eurofondov a bezmála jeden milión Eur štátnych dotácií
na rôzne oblasti,“
priblížil primátor mesta Stropkov a
dodal, že na základe čísel a porovnania s inými mestami, môžeme
povedať, že spolu s poslancami MsZ písali úspešný príbeh nášho malého
mesta.
Primátor i poslanci MsZ zasadali spolu tridsaťpäť krát. Účasť poslancov
na zasadnutiach MsZ bola veľmi dobrá. Spoločne bolo prijatých
365 uznesení, symbolicky ako jeden rok má dní, 21 všeobecno-záväzných
nariadení mesta Stropkov.
Prerokované témy sa týkali rôznych oblastí. Závažnými podľa
jednotlivých komisií však boli odkúpenie nehnuteľností rodiny Lehockých
na Námestí SNP, žiadosť pána Novického, či pána Večurkovského
o zámenu pozemkov, prerokovanie rómskej problematiky so zástupcami Úradu
splnomocnenca vlády, zmeny územného plánu, parkovanie a státie vozidiel
v určitých lokalitách, príprava neziskovej organizácie Park zvierat,
súhlas s výrubom drevín na cintoríne a mnoho iných tém.
„Myslím si, že v podstatných veciach sme sa všetci dokázali
zhodnúť a predkladali sme také materiály, ktoré boli dostatočne
odkomunikované nielen vo vedení mesta. Chcem sa všetkým poslancom
poďakovať za všetku ich činnosť v MsZ, v komisiách, v mestskej rade aj
mimo nich. Stálo ich to veľa námahy, veľa voľného času, ktorú dúfam
voliči zohľadnia, že vystavia vysvedčenie, ktoré poslancov bude pasovať do
ďalšej spolupráce. Chcem sa tiež poďakovať všetkým neposlancom
i všetkým zapisovateľom, ktorí boli nápomocní pri dôkladnej, podrobnej a
precíznej príprave materiálov nielen na zasadnutia MsZ,“

zhrnul v závere primátor O. Brendza a za spoluprácu poďakoval
i školským, športovým a ostatným inštitúciám v meste Stropkov,
zároveň tiež vyjadril nádej pre pokračovanie tejto spolupráce.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter