Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Tri stropkovské školy a plaváreň bude vykurovať nový koncesionár

<p>Stropkovská samospráva vybrala vo verejnej obchodnej súťaži
koncesionára na prevádzkovanie kotolne K5. Tá v súčasnosti vykuruje budovu
základnej školy a gymnázia, materskú školu a plaváreň. Partnerom mesta sa
na najbližších desať rokov stala spoločnosť KOOR Východ, s.r.o., Košice.
Návrh koncesnej zmluvy a ďalších súvisiacich dokumentov schválili poslanci
na neplánovanom zasadnutí 29. júla. S jej konateľom Antonom Staškom
podpísal primátor Ondrej Brendza minulý piatok súbor zmlúv súvisiacich
s koncesiou. Podmienky verejnej súťaže schválili poslanci ešte na júnovom
zasadnutí zastupiteľstva. Kotolňu doteraz prevádzkovala mestská eseročka
Byhos. <strong><em>„Teplo tam v súčasnosti produkujú staré plynové kotly
po dobe životnosti. Ich výmena je nevyhnutná, podobne aj rekonštrukcia
teplovodného kanála. Vzhľadom na finančnú náročnosť je však
v súčasnej situácii pre Byhos neúnosná. Vedenie mesta sa preto rozhodlo
zabezpečiť rekonštrukcie kotolne i rozvodov prostredníctvom koncesie.
Koncesionár bude v zmluvne dohodnutom čase prevádzkovať kotolňu a
v rámci zmluvy zabezpečí jej rekonštrukciu, vďaka čomu sa zvýši
efektivita výroby tepla a teplej úžitkovej vody,“</em></strong> vysvetlil
primátor Stropkova Ondrej Brendza. Pri rekonštrukcii kotolne požadovalo mesto
od koncesionára výmenu kotlov, vybudovanie úpravne vody, výmenu obehových
čerpadiel či rekonštrukciu teplovodu. V záujme zvýšenia efektivity
výroby tepla dôjde aj k osadeniu termostatických ventilov na radiátoroch
v školách a na plavárni, sfunkčneniu vzduchotechniky, výmene pôvodných
okien a dverí, inštalácií systému merania a regulácie, ako aj opatreniam
na úsporu spotreby vody a elektriny v jednotlivých objektoch. Do súťaže sa
prihlásili tri subjekty, výberová komisia posudzovala štyri hlavné
kritériá – výšku ročnej odplaty za služby, výška ročnej odplaty pre
mesto, percentuálna výška celkových úspor a doba realizácie investície
potrebných úprav. Nový koncesionár začne s prvými investíciami už
v priebehu augusta, celý projekt plánujú uviesť do prevádzky od nového
roka. Vďaka projektu sa v spomínaných objektoch zvýši tepelný komfort a
zefektívni výroba tepla, prijaté budú aj opatrenia zamerané na šetrenie
vody a elektriny.<br>
<strong>-msú-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/34-zmluva-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/34-zmluva-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter