Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Tri najmenej rozvinuté kraje spolupracujú na spoločných projektoch

Prešovský, Košický a
Banskobystrický samosprávny kraj spolupracujú pri realizácii opatrení a
akčných plánov najmenej rozvinutých okresov. Priority v rozvoji sociálnej
ekonomiky, poľnohospodárstve, doprave, cestovnom ruchu dnes na pôde PSK
definovali po rokovaní svojich pracovných tímov župani troch najmenej
rozvinutých krajov. Za PSK Milan Majerský, za BBSK Ján Lunter a KSK
Rastislav Trnka.

Šéfovia krajov sa chcú angažovať vo viacerých oblastiach, ktoré majú
priniesť odstránenie bariér a znižovanie regionálnych rozdielov.
Medzi prvé témy, ktoré pracovné tímy prerokovali na stretnutí v Prešove,
patrili východiská a príležitosti pre rozvoj sociálnej ekonomiky a možné
zriaďovanie sociálnych podnikov na regionálnej a lokálnej úrovni.
Príkladom v tejto agende môžu byť práve dve obce z Prešovského
samosprávneho kraja – Spišský Hrhov a Raslavice. Ďalšou prediskutovanou
oblasťou bol rozvoj vidieka a poľnohospodárstva, kde krajské samosprávy
vidia priestor pre zmeny v dotačnom systéme štátu i európskej politiky.
Predstavené boli i úspešné aktivity krajov, medzi inými Projekt vytvorenia
modelovej farmy na pestovanie biozeleniny na území Košického kraja či
kreovanie regionálnej značky ako príležitosti pre vidiecke regióny.
Zástupcovia krajov sa venovali aj doprave, najmä harmonizácii cestovných
poriadkov, investičnému deficitu ciest II. a III. triedy či smart riešeniam.
Osobitnou témou bol aj cestovný ruch, najmä legislatívne zmeny, spolupráca
s oblastnými organizáciami či koordinácia spoločnej propagácie
cyklotrás.
Témy spolupráce Najmenej rozvinutých krajov vychádzajú z jednotlivých
priorít a opatrení existujúcich Akčných plánov jednotlivých najmenej
rozvinutých okresov (NRO) vo všetkých troch krajoch a schválených Vládou
SR.
Pre každú tému spolupráce je vytvorený pracovný odborný tím, ktorý sa
danou témou zaoberá, analyzuje existujúce problémy a navrhuje riešenia pre
aktualizáciu regionálnych politík, prípadne aj legislatívne návrhy pre
regionálnu, slovenskú a európsku úroveň. Stretnutia pracovných tímov sa
budú konať pravidelne k nosným dvom až trom témam každé dva mesiace.
Platforma iniciatívy Najmenej rozvinutých krajov je založená na Memorande
o spolupráci troch krajov pre podporu najmenej rozvinutých okresov (NRO),
ktoré bolo podpísané 13. marca 2018 v Košiciach. Predstavitelia najmenej
rozvinutých krajov vyjadrili svoju vôľu a pripravenosť angažovať sa,
obhajovať a podporovať znižovanie regionálnych rozdielov.
Fakty o najmenej rozvinutých krajoch (resp. najmenej rozvinutých
okresoch -NRO):
v NRO žije vyše milióna obyvateľov; takmer polovica populácie PSK, cez dve
pätiny KSK a BBSK (50%, 44%, 41%)
v niektorých okresoch populácia v rokoch 1997 – 2017 narastala
(Košice – vidiek 23%, KK 22%, Sabinov 14%), v iných klesala (Snina -7%,
Medzilaborce -6%, Poltár a Veľký Krtíš -6%)
v NRO zo 100 ľudí pracuje 57, miera zamestnanosti na Slovensku sa zvýšila
na 67%. Napriek pozitívnemu vývoju sa v troch krajoch pohybuje len medzi 58%
(KSK) a 64% (BBSK)
priemerná miera nezamestnanosti v 18 NRO dosiahla 57%, najmenej v KSK 55%,
najviac v PSK 60%
-psk-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter