Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Tretí ročník výstavy Paleta Jána Cichého

V mestskej knižnici v Stropkove sa konala vernisáž výstavy Paleta J.
Cichého. Výstava nesie práve takýto názov na počesť jedného zo
zakladateľov výtvarného klubu pri miestnom odbore Matice slovenskej
v Stropkove, ktorý bol zároveň dlhoročným predsedom Matice slovenskej
v Stropkove.

„Výstava sa nazýva Paleta J. Cichého a zhodou okolností sa
v knižnici nachádza aj výstava diel, ktoré vznikli počas plenéra druhého
zo zakladateľov výtvarného klubu ak. maliara F. Veselého. Práve oni dvaja
boli tými najvýraznejšími osobnosťami výtvarného klubu. Jeden bol
vzdelaný ak. maliar a druhý bol hybnou dušou matičného života tu
v Stropkove aj v širokom okolí. Keď sme pred desiatimi rokmi v roku
2009 zakladali túto Paletu, bolo tu len šesť maliarov,“

povedal v úvode vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej Stropkov L.
Kaščák a dodal, že o dva roky neskôr, v roku 2011, ich bolo sedem a teraz
s prispením občianskeho združenia Stropkovskí slobodní umelci môžeme
vidieť 39 obrazov od 26 maliarov. „Výtvarný život teda tu
v Stropkove aj v celom okolí nám utešene narastá,“
zhrnul
L. Kaščák.
Medzi týchto umelcov môžeme zaradiť Jaromíra Hybeľa, Miroslava Potomu,
Michala Bujdoša, Domiciána Križanovského a mnohých ďalších. Súčasťou
vernisáže bolo aj kultúrne spestrenie v podaní speváckej skupiny Kalina,
nad ktorými má patronát práve Oblastné pracovisko Matice slovenskej
Stropkov.
Milovníkov nielen umenia, ale aj spoločenského života privítal a milým
slovom pozdravil Stanislav Kolcún z občianskeho združenia Stropkovskí
slobodní umelci, ktoré je spoluorganizátorom tejto výstavy.
„Naše združenie vzniklo pred tromi rokmi. Snažíme sa prispieť
k rozvoju kultúry v našom okrese. Organizujeme medzinárodné maliarske
plenéry, ktorých sa zúčastňujú účastníci z Maďarska, Ukrajiny,
Poľska, či Českej republiky. Motivovať chceme aj našu mládež, aby sa
venovala viac umeniu ako iným nezbednostiam,“
povedal S.
Kolcún, ktorý upriamil pozornosť na obraz, ktorý vznikol na tohtoročnom
plenéri na Domaši a ktorý maľovali deti z Novej Kelče. Za pozornosť tiež
stojí obraz od ukrajinského národného umelca, ktorý zobrazuje vieru
v Domaši. Vystavené umelecké diela veru potešia každé oko.
Autor foto: A. Hričan

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter