Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Traja lekári zo Stropkova dostali ocenenie za prevenciu

Máme konkrétne skúsenosti, ako prevencia pomohla zachrániť životy
našich pacientov. Preto má význam ju robiť a motivovať k nej aj pacientov.
Na tomto sa zhodujú najúspešnejší lekári v projekte Robme spolu
prevenciu, ktorý organizujú zdravotná poisťovňa DÔVERA, Kancelária
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku, Asociácia súkromných
lekárov SR a Asociácia na ochranu práv pacientov v SR.

Výsledky pilotného ročníka za rok 2008 vyhlásili 29. apríla
v Bratislave. Lekári, ktorí významne podporujú prevenciu a majú zároveň
spokojných pacientov, dostali finančnú odmenu na skvalitnenie ambulancie
alebo čakárne.
Aj tento projekt vychádzajúci z dát zdravotnej poisťovne DÔVERA potvrdil,
že rodičia sa viac starajú o zdravie svojich detí ako o to vlastné. Vlani
totiž dosiahli najvyššiu mieru využívania prevencie práve pediatri.
Najlepších 50 hodnotených lekárov vykázalo podstatne vyššie využívanie
prevencie ako celoslovenský lekársky priemer. Top 50 pediatrov urobilo takmer
všetky vyšetrenia, ktoré zo zákona vykonať mohlo. Top 50 všeobecných
lekárov pre dospelých urobilo 80 % všetkých možných prehliadok,
najlepších 50 gynekológov 63 %.
Zo zrealizovaného prieskumu medzi pacientmi vyplynulo, že ak raz začnú
chodiť na prevenciu, väčšina na ňu už chodí pravidelne. To je pozitívne.
Respondenti boli viac spokojní s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou a
prístupom lekára ako s prostredím a vybavením ambulancie či čakárne.
Najlepšie hodnotili prístup lekárov a ich komunikáciu, zdvorilosť
sestričiek a ústretovosť pri objednávaní na vyšetrenia. Slabinami sú
vybavenie čakárne, dostupnosť a úroveň toaliet.
„Teší nás, že môžeme pogratulovať víťazom. Sme hrdí, že
máme za zmluvných poskytovateľov takýchto dobrých a medzi pacientmi
obľúbených lekárov,“
vyhlasuje riaditeľ úseku nákupu
zdravotnej starostlivosti v DÔVERE Martin Kultan. Poďakovanie patrí podľa
generálneho riaditeľa DÔVERY Martina Šimuna všetkým lekárom, ktorí sa
prevencii naozaj venujú a pacienti sú s nimi spokojní.
Podľa prezidenta Asociácie súkromných lekárov SR MUDr. Ladislava Pásztora
síce o prevencii všetci veľa rozprávame, no nič nie je ťažšie, ako
zmeniť životný štýl. „Nestačí prevenciu absolvovať, keď sa neriadime
výsledkami vyšetrení. Je dobré, že odmeňujeme aktívnych lekárov na poli
prevencie, no ich snaženie bude márne, ak pacienti nebudú k prevencii
pristupovať takisto aktívne,“ dodal L. Pásztor. Význam prevencie
zdôrazňuje aj WHO. Zlepšuje totiž zdravotný stav populácie, zabraňuje
vzniku mnohých, najmä prenosných ochorení, odhaľuje prvotné príznaky
hlavne srdcovocievnych a onkologických ochorení, ktoré sú veľmi dobre
liečiteľné. Kancelária WHO na Slovensku sa aj v rámci oficiálnej
spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva SR zameriava na inštitucionálne
posilnenie prevencie v zdravotníckom systéme. „Lekári
v primárnej starostlivosti sú v prevencii zaangažovaní najviac, privítali
sme možnosť byť partnerom tohto projektu,“
hovorí
riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku MUDr. Darina Sedláková.
Do projektu boli automaticky zapojení zmluvní lekári druhej najväčšej
zdravotnej poisťovne v celkovom počte vyše 3 800 v troch
špecializačných odboroch – všeobecné lekárstvo pre deti a dorast,
všeobecné lekárstvo pre dospelých, gynekológia a pôrodníctvo.
Mená najúspešnejších vzišli zo sčítania výsledkov v dvoch
disciplínach – objektívnej (vykonané prevencie za rok 2008 v porovnaní
s počtom prevencií, na ktoré mali pacienti daného lekára vlani nárok) a
subjektívnej (prieskum spokojnosti pacientov). Tieto disciplíny nemali
rovnakú váhu. Vykonaná prevencia ovplyvnila celkové poradie váhou 60%.
Projekt pokračuje aj tento rok, výsledky budú k dispozícii na jar
2010. Podľa celoslovenských výsledkov projektu Robme spolu prevenciu za rok
2008 sa až traja lekári zo Stropkova umiestnili v top 20. V odbore
Všeobecné lekárstvo pre dospelých boli ocenení MUDr. Eva Bujdošová a
MUDr. Peter Polák, v odbore Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast sa
v prvej dvadsiatke umiestnila MUDr. Eva Ďurašková. MUDr. Bujdošovej sme sa
opýtali, ako vníma toto ocenenie. „Umiestnenie v top
20 nevnímam ako nejaký svoj osobný úspech, skôr ako zadosťučinenie
lekárom z východu Slovenska, pretože sa na nich dosť často zabúda. Som
rada, že v pilotnom ročníku projektu Robme spolu prevenciu sa na popredných
miestach umiestnili aj lekári z východu republiky.“

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter