<p>Pri čítaní zistených nedostatkov v CVČ, z ktorých väčšinu
tvorí nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi, až udivuje vlažná
reakcia radnice a slová o akomsi napomínaní.

<p>Iste, za chod centra je zodpovedný riaditeľ a pochybenia idú hlavne na
jeho vrub. Červenať by sa však malo aj vedenie mesta. Hlavná kontrolórka
totiž v správe nepriamo pomenovala stav, ktorý v CVČ vládne dlhodobo.
Zainteresovaní vedia, že niekoľko (ak nie väčšina) sporných a
nadhodnotených dohôd bola uzavretá so súhlasom, dokonca na pokyn
najvyššieho vedenia samosprávy. Preto je zarážajúce, že do diskusie
k zisteným nedostatkom sa, možno na akú-takú obhajobu riaditeľa,
neprihlásil žiaden koaličný poslanec. Ticho boli aj prednosta
s primátorom. Pritom minimálne jedna sporná, štedro platená a hlavne
zbytočná dohoda je uzavretá aj s istým, nedávno prijatým a politicky
veľmi aktívnym zamestnancom Mestského úradu. že je CVČ ďalšou
z politických trafík v našom meste je známe. Otázkou je, kedy začnú
predstavitelia samosprávy aj k tejto inštitúcii s dvestotisícovým
rozpočtom pristupovať zodpovedne a usmerňovať jej činnosť tak, aby bola na
prospech deťom, mládeži a zastrešovala všetky voľnočasové aktivity
v meste. Prostriedkov by na to bolo dosť, no ich toky by nemali byť
smerované do miezd a odmien spriaznených členov a sympatizantov
politických strán.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter