Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Tokajík si uctil pamiatku obetí tragédie spred 72 rokov

Tohto roku,
19. novembra uplynulo 72 rokov od udalosti, ktorá je známa pod názvom
Tokajícka tragédia. Presne v tento deň, v roku 1944 nemecké vojsko pred
kostol sústredilo 34 miestnych mužov v zámienke, že idú kopať zákopy.
Vojaci popravili 32 z nich, dvom sa podarilo zachrániť. Spomienky na tieto
kruté udalosti ešte aj dnes vyvolávajú hrôzu. Predminulý piatok,
18. november, sa v priestoroch múza a pred pamätníkom niesol v duchu úcty
a pamiatky na popravené obete.

Spomienkového stretnutia sa okrem občanov Tokajíka, zástupcov mesta
Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou a okolitých obcí, zúčastnil aj
veliteľ vzdušných Ozbrojených síl SR generálmajor Miroslav Korba, veliteľ
Vrtuľníkového krídla Prešov plukovník Róbert Tóth a zástupca veliteľa
2. mechanizovanej brigády plukovník Ján Parimucha. Pozvanie prijali aj Oto
Beňa za Pro Memoria Veteranorum, 1. tajomník Veľvyslanectva Ruskej
federácie, odborník na dejiny SNP, zástupcovia Múzea SNP v Banskej
Bystrici, Vojenského historického ústavu, Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, Zväz vojakov SR, Matice slovenskej, Klub
128 divízie Mukačevo, krajský predseda a okresný predseda strany SNS,
prednosta Okresného úradu v Stropkove, starostovia partnerských obcí Ostrý
Grúň, Ľubina a ďalší hostia.
Program 72. výročia vypálenia obce začal prezentáciou Ozbrojených síl
SR, nasledovala svätá liturgia, pietny akt kladenia vencov a panychída. Tento
rok sa prítomným predstavili mladí matičiari v pripravenej scénke
Tokajícka tragédia. Dramatické pásme „Smrť sa volá Einsatzgruppen“ H
v podaní členov Mladej Matice bolo pripomenutím samotnej tragédie
z novembra 1944 a pozadia udalostí 2. sv. vojny.
Starostka obce Tokajík Jana Medvecová na udržanie tejto pietnej spomienky
každoročne vynakladá maximálne úsilie. „Stretnutie na tomto
mieste bude vždy smutnou udalosťou, ktorá nás bez ohľadu na plynúci čas
vracia na miesta tragédie našich predkov,“
odznelo v úvode
jej príhovoru. Starostku teší, že sa pri pamätníku zišlo množstvo
ľudí, ktorí prišli vzdať úctu tokajíckym obetiam fašizmu.
„Aj keď je čas veľký liečiteľ rán, spomienky zastávajú a
budú sa prenášať z generácie na generáciu. Preto sú pamätníky, aj
tento monument s vyrytými menami obetí, aby sme nezabudli na tých, ktorí
brutálnym spôsobom navždy opustili svoje rodiny. Robíme všetko preto, aby
múzeum v našej obci preukázateľne pripomínalo návštevníkom barbarstvo,
ktoré, žiaľ, ani po tejto tragédii v dnešnom svete nie je zažehnané.
Pripomíname si tragédiu v našej obci, tragédiu nezodpovednej politiky
minulosti. Odsudzujeme fašizmus ako zvrátenú ideológiu, ktorá počas
2. sv. vojny priniesla ľuďom veľké utrpenie. Tokajícka tragédia známa aj
ako krvavá nedeľa v Tokajíku je dôsledkom represálií nacistov a
príslušníkov pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy na Slovensku,
podporovaný silným vplyvom klérofašistického štátu, ktorí sa beztrestne,
ako oduševnení prívrženci fašizmu podieľali na masovej likvidácii nielen
členov partizánskych skupín, antifašistov, ale aj nevinného, bezbranného
obyvateľstva,“
okrem iného odznelo v príhovore. Záver
stretnutia patril poďakovaniu všetkým, ktorí pietnu spomienku tokajíckej
tragédie pomáhajú udržiavať a uchovávať pre ďalšie generácie.
Foto: Milan Groško

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter