Tokajík navštívila 42-členná česká delegácia

<p>V rámci
6. stretnutia členov Oblastného výboru Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Prešove so 42-člennou delegáciou Klubu
českého pohraničia Juhočeského kraja navštívila výprava viacero miest na
východnom Slovensku viažúcich sa k druhej svetovej vojne.

<p>„Boli sme vo Svidníku pri soche generála Svobodu, vo
Vojenskom historickom múzeu, pri pomníku sovietskych hrdinov, na Dukle a potom
sme zamierili do Tokajíka. Česi totiž Tokajícku tragédiu často
prirovnávajú k ich Lidiciam,“
vysvetlil podpredseda
Oblastného výboru SZPB Prešov Mgr. Peter Kasarda a dodal, že išlo už
o piatu výpravu do tejto obce, pretože hostia si tento kút východného
Slovenska veľmi obľúbili. „Pri Pamätníku Tokajíckej
tragédie položili kyticu, popísal som im pohnuté historické udalosti,
ktoré sa v obci odohrali, v múzeu nás privítala zástupkyňa starostky
Jiřina Medvedzová, vzhliadli sme stálu expozíciu, ale aj film o Tokajíckej
tragédii. Potom nasledovalo spoločenské posedenie v kultúrnom dome, na
ktorom nás pohostili krajovou špecialitou – chutnou
mačankou,“
opísal priebeh návštevy, ktorá zanechala
v českých hosťoch silné dojmy. Umocnilo ich aj autentické svedectvo
žijúceho svedka Tokajíckej tragédie Andreja Stropkovského. Výprava potom
zamierila do Vyšnej Olšavy, kde vzdala úctu rodákovi z tejto obce,
veľkému národovcovi, učencovi Michalovi Baluďanskému, prvému rektorovi
Petrohradskej univerzity a kodifikátorovi ruského práva.
„Bola to prvá delegácia z Čiech, ktorá vzdala úctu Michalovi
Baluďanskému. Na pamiatku dostali hostia jeho obraz. Zásluhu na krásnom
spoločnom stretnutí, ktoré sa začalo prípitkom s rómskymi svadobčanov a
skončilo záverečnou polnočnou karičkou na ceste pri nástupe do autobusu,
má starosta obce Juraj Kasarda s poslancami a zástupca starostu Marián
Puhák so speváckou skupinou. Veríme, že do budúcna sa stane tradíciou
delegácie Klubu českého pohraničia popri návšteve Dukly a Tokajíka aj
Vyšná Olšava.“
Oblastný výbor SZPB Prešov má s českou stranou veľmi blízke priateľské
vzťahy. Najnovšie prijal pozvanie na oslavy v Trucnove.
„Založili sme aj Klub českého pohraničia Východné Slovensko,
jeho oblastnú radu, podobné kluby vznikajú v celom Prešovskom kraji.
Najväčší význam našej spolupráce vidíme v tom, že nás, ako občanov
bývalého spoločného štátu, spájajú udalosti druhej svetovej vojny.
Navyše existuje reálna hrozba rozpínavosti sudetských Nemcov pre Čechov aj
pre Slovákov, o čom svedčí aj fakt, že im bolo umožnené zriadiť
kanceláriu v Prahe. V rámci svojej propagandy zisťujú, kto, kde, v akých
súvislostiach bol zabitý, glorifikujú svoje obete a tým sa napĺňajú
Benešove slová z decembra 1945, ktoré odzneli na prvom zjazde politických
väzňov. Tam povedal – Píšte, hovorte o tom, čo ste videli, ako ste
trpeli, lebo príde doba, keď vaše utrpenie a tryznu budú tí, čo vám ju
spôsobili, spochybňovať, zľahčovať, vyvracať. Tá hrozba tu stále
je,“
tvrdí Peter Kasarda. Ústredná rada Klubu českého
pohraničia v Prahe ocenila za ústretovosť a starostlivosť o české
delegácie obec Tokajík a starostku Janu Medvecovú, ale aj obec Petrovce a
starostu Michala Petru, čestným uznaním. „Naši českí
priatelia si Tokajík veľmi obľúbili, takže sme presvedčení, že tu aj
v budúcnosti zavíta každá prichádzajúca delegácia,“

dodal na záver.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter