Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Tokajík navštívila 42-členná česká delegácia

<p>V rámci
6. stretnutia členov Oblastného výboru Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Prešove so 42-člennou delegáciou Klubu
českého pohraničia Juhočeského kraja navštívila výprava viacero miest na
východnom Slovensku viažúcich sa k druhej svetovej vojne.

<p>„Boli sme vo Svidníku pri soche generála Svobodu, vo
Vojenskom historickom múzeu, pri pomníku sovietskych hrdinov, na Dukle a potom
sme zamierili do Tokajíka. Česi totiž Tokajícku tragédiu často
prirovnávajú k ich Lidiciam,“
vysvetlil podpredseda
Oblastného výboru SZPB Prešov Mgr. Peter Kasarda a dodal, že išlo už
o piatu výpravu do tejto obce, pretože hostia si tento kút východného
Slovenska veľmi obľúbili. „Pri Pamätníku Tokajíckej
tragédie položili kyticu, popísal som im pohnuté historické udalosti,
ktoré sa v obci odohrali, v múzeu nás privítala zástupkyňa starostky
Jiřina Medvedzová, vzhliadli sme stálu expozíciu, ale aj film o Tokajíckej
tragédii. Potom nasledovalo spoločenské posedenie v kultúrnom dome, na
ktorom nás pohostili krajovou špecialitou – chutnou
mačankou,“
opísal priebeh návštevy, ktorá zanechala
v českých hosťoch silné dojmy. Umocnilo ich aj autentické svedectvo
žijúceho svedka Tokajíckej tragédie Andreja Stropkovského. Výprava potom
zamierila do Vyšnej Olšavy, kde vzdala úctu rodákovi z tejto obce,
veľkému národovcovi, učencovi Michalovi Baluďanskému, prvému rektorovi
Petrohradskej univerzity a kodifikátorovi ruského práva.
„Bola to prvá delegácia z Čiech, ktorá vzdala úctu Michalovi
Baluďanskému. Na pamiatku dostali hostia jeho obraz. Zásluhu na krásnom
spoločnom stretnutí, ktoré sa začalo prípitkom s rómskymi svadobčanov a
skončilo záverečnou polnočnou karičkou na ceste pri nástupe do autobusu,
má starosta obce Juraj Kasarda s poslancami a zástupca starostu Marián
Puhák so speváckou skupinou. Veríme, že do budúcna sa stane tradíciou
delegácie Klubu českého pohraničia popri návšteve Dukly a Tokajíka aj
Vyšná Olšava.“
Oblastný výbor SZPB Prešov má s českou stranou veľmi blízke priateľské
vzťahy. Najnovšie prijal pozvanie na oslavy v Trucnove.
„Založili sme aj Klub českého pohraničia Východné Slovensko,
jeho oblastnú radu, podobné kluby vznikajú v celom Prešovskom kraji.
Najväčší význam našej spolupráce vidíme v tom, že nás, ako občanov
bývalého spoločného štátu, spájajú udalosti druhej svetovej vojny.
Navyše existuje reálna hrozba rozpínavosti sudetských Nemcov pre Čechov aj
pre Slovákov, o čom svedčí aj fakt, že im bolo umožnené zriadiť
kanceláriu v Prahe. V rámci svojej propagandy zisťujú, kto, kde, v akých
súvislostiach bol zabitý, glorifikujú svoje obete a tým sa napĺňajú
Benešove slová z decembra 1945, ktoré odzneli na prvom zjazde politických
väzňov. Tam povedal – Píšte, hovorte o tom, čo ste videli, ako ste
trpeli, lebo príde doba, keď vaše utrpenie a tryznu budú tí, čo vám ju
spôsobili, spochybňovať, zľahčovať, vyvracať. Tá hrozba tu stále
je,“
tvrdí Peter Kasarda. Ústredná rada Klubu českého
pohraničia v Prahe ocenila za ústretovosť a starostlivosť o české
delegácie obec Tokajík a starostku Janu Medvecovú, ale aj obec Petrovce a
starostu Michala Petru, čestným uznaním. „Naši českí
priatelia si Tokajík veľmi obľúbili, takže sme presvedčení, že tu aj
v budúcnosti zavíta každá prichádzajúca delegácia,“

dodal na záver.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter