Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Tohtoročný jarmok zhodnotili ako vcelku vydarený

<p>Na septembrovom mestskom zastupiteľstve bolo na programe aj vyhodnotenie
priebehu 21. ročníka Obnoveného jarmoku v Stropkove, ktorý sa uskutočnil
v dňoch 31. júla až 2. augusta 2015. Z dôvodu uzávierky a
rekonštrukcie štátnej cesty I/73 v prieťahu obcou Šarišský Štiavnik sa
konal bez uzatvorenia Hlavnej ulice, keďže celá tranzitná doprava
z hraničného prechodu Barwinek – Vyšný Komárnik bola presmerovaná na
štátnu cestu 1. triedy I/15, v prieťahu mestom Stropkov.</p>

<p><strong><em>„Čo sa týka príjmov a výdavkov, tohtoročný jarmok
nepatril medzi najslabšie napriek nižšiemu počtu stánkov. Záujem
o predajné miesta bol prakticky od začiatku roka, kedy sa predávajúci
písomne prihlasovali. S predajom miest sme začali 1. júna 2015. Celkový
počet predajných stánkov dosiahol číslo 142. Čo sa týka výdavkov na
prípravu a priebeh jarmoku, po finančnom vyúčtovaní a porovnaní príjmov a
výdavkov môžeme konštatovať, že príjmy z predaja jarmočných miest,
z tomboly a od sponzorov presiahli náklady na prípravu a priebeh
jarmoku,“</em></strong> skonštatoval vedúci Odboru výstavby, regionálneho
rozvoja a životného prostredia MsÚ Ladislav Dubas. Ďalej uviedol, že
priebeh 21. ročníka jarmoku hodnotí ako vcelku úspešný. Tržby za
prenájom predajných miest oproti minulému roku poklesli, čo bolo
zapríčinené presunom stánkov z Hlavnej ulice na Zámockú, Cintorínsku a
Námestie SNP. Čo sa týka počtu bežných metrov predajných plôch, išlo
o zníženie približne o štvrtinu. <strong><em>„S potešením môžeme
konštatovať, že nedošlo k žiadnym mimoriadnym situáciám, úrazom,
škodám na majetku, ani zdraví účastníkov, čo bolo hlavnou hrozbou, ktorá
vyplynula zo súčasnej dopravnej situácie a zaťaženia mesta tranzitnou
kamiónovou aj individuálnou dopravou. Rómske hliadky, ktoré zabezpečovali
bezpečnosť na priechodoch pre chodcov, hodnotíme veľmi pozitívne a vysokou
mierou sa zaslúžili o bezúrazový priebeh podujatia,“</em></strong>
podotkol a ďalej uviedol, že bez väčších problémov boli zabezpečené
dodávky elektriny a vody pre predávajúcich. V mestskom parku bol v tomto
roku väčší počet remeselníkov, čo vhodne dotváralo trhovú atmosféru.
Mesto zostavilo kultúrny program ako relatívne nízkonákladový, dôvodom
boli očakávané nižšie tržby za predajné miesta. Ladislav Dubas
informoval, že organizátori nezaznamenali výhrady verejnosti voči výberu
programov, hoci na sociálnych sieťach sa objavili aj negatívnejšie reakcie.
<strong><em>„Spokojnosť predávajúcich si netrúfame hodnotiť, no je
zrejmé, že finančná kríza zasiahla rozpočty rodín a teda
nepredpokladáme, že tržby v predajných stánkoch boli nadpriemerné. Boli
zaznamenané aj ohlasy stánkarov predávajúcich alkohol a pečené
špeciality, že tržby v ich stánkoch, hlavne v piatok, boli podpriemerné a
výnosy z predaja nepostačujú ani na úhradu poplatkov, ktoré zaplatili
mestu,“</em></strong> skonštatoval. Na tohoročné rozmiestnenie predajných
stánkov zaznamenali organizátori rôzne ohlasy, veľakrát pozitívne, najmä
zo strany kupujúcej verejnosti. Predávajúci, naopak, hodnotili tento krok ako
nevhodný a veria, že ďalšie ročníky už budú situované na Hlavnej ulici,
tak ako po minulé roky. <strong><em>„Poznatky a skúsenosti získané
v tomto roku chceme zužitkovať pri príprave a organizácii 22. ročníka.
Za celý organizačný tím by som sa chcel poďakovať sponzorom, firmám aj
jednotlivcom, ktorí prispeli mestu, či už finančnou čiastkou, cenou do
tomboly, prípadne surovinami a svojimi výrobkami, na zabezpečenie všetkých
aktivít, ktoré súviseli s prípravou a priebehom podujatia a spolupodieľali
sa na jeho zdarnom priebehu,“</em></strong> uzavrel L. Dubas. Ďalší
ročník jarmoku by sa mal konať opäť na Námestí SNP v termíne od 5. do
7. augusta 2016.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter