Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Tisinec a Krušinec postihli lokálne povodne

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-04.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />V Tisinci a Krušinci
mali minulý utorok plné ruky práce. Obce zasiahli lokálne povodne, keď sa
niekoľko ulíc doslova v priebehu pár minút ocitlo pod vodou. Miestni si na
podobnú udalosť nepamätajú.</p>

<p><strong><em>„Všetko sa zbehlo veľmi rýchlo. Na kopci medzi Tisincom a
Krušincom, v miestach, kde je tzv. dlhá debra, bola silná búrka a následne
sa všetko zlialo sem. Voda sa vyliala z potoka, naplaveniny upchali prietok
pod mostíkmi k domom a zalialo i hlavnú cestu,“</em></strong> opísala
udalosti jedna z Tisinčaniek. Povodňová vlna zaplavila ulice i dvory, po
opadnutí vody boli v Tisinci viditeľné poškodenia asfaltu, veľa práce
budú mať aj s odstraňovaním naplavených konárov. Voda a nánosy bahna
zaplavili aj zhruba polkilometrový úsek cesty I. triedy, kde bola doprava
niekoľko hodín regulovaná políciou. Porušené našťastie nebolo plynové
ani vodovodné potrubie. <strong><em>„Škody by tak boli ešte vyššie.
Celkovo bolo zaplavených sedem dvorov s rodinnými domami. Čo sa týka
obecného majetku, bude potrebné opraviť poškodené časti miestnych
komunikácií. Zaliaty bol aj suterén jednej z bytoviek a priľahlé
parkovisko. Pod nánosmi bolo aj futbalové ihrisko,“</em></strong> zhrnul
starosta Jozef Kačmár. Obec sa pred tromi rokmi zapojila do projektu budovania
protipovodňových hrádzok; v lesoch nad Tisincom je ich okolo
180. Väčšina z nich v spomínanej dlhej debre – 2,5-kilometrovej
rokline, kde sa do potoka vlieva až 12 menších prítokov. Podľa starostu
hrádzky pomohli a zabránili ešte väčším škodám, aj keď pri takýchto
masívnych zrážkach je ich kapacita zadržania vody obmedzená.<br>
V Krušinci bola situácia podobná. Zo svahu nad dedinou prišla vlna z dvoch
miest, okrem ciest a niekoľkých dvorov zalialo aj kotolňu na obecnom úrade.
<strong><em>„Koryto potoka, ktorý sme čistili pred rokom, vodu zvládlo,
povodeň spôsobili prívaly z kopcov nad Krušincom. V priebehu pár minút
bolo všetko zaliate. Na takúto masívnu a rýchlu povodeň si nepamätáme.
Výraznejšie škody našťastie nevznikli, aktuálne odstraňujeme nánosy
bahna a všetko postupne čistíme,“</em></strong> informoval po povodni
starosta Krušinca Viktor Bochin.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=“Foto: S. Prusák“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“Foto: S. Prusák“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“Foto: S. Prusák“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“Foto: S. Prusák“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“Foto: S. Prusák“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=“Foto: S. Prusák“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“Foto: S. Prusák“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“Foto: S. Prusák“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“Foto: S. Prusák“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“Foto: S. Prusák“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=“Foto: S. Prusák“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“Foto: S. Prusák“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“Foto: S. Prusák“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-13.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-13.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“Foto: S. Prusák“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-14.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-14.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-15.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-15.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-16.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-16.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-17.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-17.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-18.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-18.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-19.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-19.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-20.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-20.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-21.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-21.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-22.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-22.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-23.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-23.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-24.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-24.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-25.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-25.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-26.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-26.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-27.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-27.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-28.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-28.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-29.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-29.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-30.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-30.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-31.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-31.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-32.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-32.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-35.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-35.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-36.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-36.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-37.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-37.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-38.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-38.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-39.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-39.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-40.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-40.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-43.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-05/22-tisinec-43.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter