Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Tisícky nových miest pre škôlkarov v regiónoch

<p>Rezort vnútra pomôže obciam s rozširovaním kapacít škôlok. Tisícky
nových miest pre škôlkarov v predškolských zariadeniach vzniknú
v regiónoch, kde žijú spolu kultúrne zmiešané komunity. Inkluzívnym
vzdelávaním chce rezort vnútra podporiť aj odstraňovanie segregácie detí
z marginalizovaných rómskych komunít vo vzdelávaní a umožniť všetkým
deťom lepší štart. Pomoc obciam prichádza prostredníctvom vyhlásenej
výzvy vďaka operačnému programu Ľudské zdroje. Na výstavbu alebo
rekonštrukciu škôlok vyčlenil rezort vnútra 58 miliónov Eur.</p>

<p><strong>Veľa obcí trpí nedostatkom miest v škôlkach</strong><br>
Každoročným problémom mnohých rodičov po celom Slovensku je umiestňovanie
svojich detí do predškolských zariadení. Zákon ukladá škôlkam povinnosť
zabezpečiť deťom predškolské vzdelávanie iba v poslednom roku pred
nástupom do základnej školy. Preto rodičia mladších škôlkarov, na
ktorých kapacitne zariadenia pri ich bydliskách nestačia, musia hľadať
náhradné riešenia v podobe súkromných škôlok a iných alternatív, čo
ich stojí nemalé finančné prostriedky. Rodiny žijúce na okraji
spoločnosti si takéto riešenia nemôžu dovoliť vôbec. Ďalším
problémom, ktorému čelí Slovensko a na ktorý upozorňuje aj Európska
komisia, je úroveň dostupnosti vzdelávania pre deti so špeciálnymi
potrebami a z marginalizovaných rómskych komunít. Spoločným cieľom je
preto okrem zvyšovania kapacít a posilňovania kvality vzdelávacích
programov aj odstránenie diskriminácie v ich prístupe k predškolskému
vzdelávaniu.</p>

<p><strong>Rezort vnútra podporí predškolské vzdelávanie detí</strong><br
/>
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorú
ministerstvo vnútra vyhlásilo 30. októbra 2015, by mala pomôcť
s riešením oboch problémov. Podporené z nej budú projekty miest a obcí,
zamerané na rozšírenie kapacít škôlok, buď výstavbou nových objektov
alebo rekonštrukciou existujúcich budov. Pomoc vo výške 58 miliónov Eur je
spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Finančné
prostriedky sú určené najmä tým obciam a mestám, v ktorých okrem
majoritnej spoločnosti žijú aj rómske komunity. „Prostredníctvom
projektov podporíme navýšenie kapacít škôlok v regiónoch. Zhruba tretina
nových miest bude určená pre deti z rómskych komunít, zvyšok kapacity
bude k dispozícii všetkým záujemcom. V takýchto zariadeniach budú môcť
pôsobiť špeciálni pedagógovia a asistenti učiteľa, ktorých podporu dnes
podľa dostupných prieskumov väčšina Slovákov vo vzdelávacom systéme
oceňuje,“ povedal podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.</p>

<p><strong>Škôlky budú mať tisíce nových miest</strong><br>
Rezort vnútra, ktorý je sprostredkovateľským orgánom pre operačný program
Ľudské zdroje, plánuje týmto spôsobom podporiť zhruba 200 škôlok
z Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, žilinského, Banskobystrického,
Prešovského a Košického kraja. V siedmich krajoch sa tak v najbližších
rokoch vytvoria tisícky nových miest pre deti. „Dostupnosť predškolského
vzdelávania už v rannom veku je jedným z predpokladov úspešného štartu
detí. Obzvlášť dôležitá je pre posilnenie šancí detí
z marginalizovaných rómskych komunít na začlenenie do spoločnosti a
zlepšenie kvality ich života. Významnú rolu zohráva dostupnosť
starostlivosti o deti aj pri zvyšovaní šancí rodičov nájsť a udržať si
zamestnanie,“ povedala Rut Erdélyiová, generálna riaditeľka sekcie
európskych programov Ministerstva vnútra SR.</p>

<p><strong>Prvé projekty budú vyhodnotené už začiatkom budúceho
roka</strong><br>
Prvé kolo posudzovania doručených žiadostí k otvorenej výzve prebehne vo
februári budúceho roka, ďalšie kolá hodnotenia prebehnú v apríli a júni
2016 a následne v intervale 2 mesiacov. Prijímateľ, teda mesto alebo obec
bude zo svojich zdrojov spolufinancovať projekt vo výške 5 %. Oprávnenými
aktivitami sú výstavba predškolských a rekonštrukcia predškolských
zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity a vytvorenie podmienok pre
inkluzívne vzdelávanie v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít. Viac informácií nájdete na <a
href=“http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2″>http://www.minv.sk/?…</a></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter