Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Tesla prepustí 161 zamestnancov

Najväčší zamestnávateľ v okrese nahlásil na Úrade práce hromadné
prepúšťanie 161 zamestnancov. Necelý mesiac po tom, ako sa vedenie podniku
rozhodlo skrátiť pracovný čas na 30 hodín týždenne, padlo minulý
týždeň omnoho tvrdšie rozhodnutie.

„Objednávky nám stále klesajú, tak sme sa rozhodli
pristúpiť k hromadnému prepúšťaniu. Toto opatrenie je reakciou na vývoj
trhu. Z podniku teda odíde pätina zamestnancov. Týkať sa to bude všetkých
útvarov, pričom jednicoví zamestnanci s nižšími kvalifikačnými
predpokladmi budú vo výrobe nahradení technikmi. V súčasnosti
vyhodnocujeme, ktorých zamestnancov budeme v budúcnosti potrebovať a
ktorých nie. Podľa toho stanovíme zoznam ľudí, ktorí dostanú výpovede.
Celý proces začne 1. apríla,“
priblížil generálny
riaditeľ Tesly Ing. Daniel Roth.
Keďže prepusteným zamestnancom by mala 3-mesačná výpovedná lehota začať
plynúť od apríla, na percentách nezamestnanosti sa toto opatrenie prejaví
v druhej polovici roka. Podľa riaditeľa stropkovského Úradu práce Mgr.
Ivana Klebana by tak miera nezamestnanosti mohla dosiahnuť úroveň okolo
16,5 %. „Vo februári bola nezamestnanosť v okrese 14,7%, čo
je oproti januáru nárast o 0,88%, respektíve 130 osôb. Predpokladáme, že
do konca prvého polroka prekročí nezamestnanosť úroveň 15 %. Ak by však
Tesla získala nové kontrakty, nemusí prísť všetkých 161 ľudí
o zamestnanie. Treba tiež povedať, že pomaly začínajú sezónne a
stavbárske práce, takže časť nezamestnaných by mohla z evidencie odísť.
Začínajú aj veľké štátne investície do výstavby ciest a máme indície,
že aj časť ľudí z nášho okresu by sa tam mohla zamestnať. Tunajší
podnikatelia sa už informujú, akých uchádzačov máme evidovaných.
Predovšetkým je záujem o stavbárov, viazačov ocele či
betonárov,“
upresnil I. Kleban. V rámci pôsobnosti Úradu
práce bolo posledné hromadné prepúšťanie nahlásené ešte v minulom roku
v Medzilaborciach, kde podnik Ultraglass ukončil výrobu a prepustil
všetkých 240 zamestnancov. Tesla hromadne prepúšťala naposledy v roku
2003. Vtedy sa to týkalo zhruba 200 zamestnancov.
Úrad práce plánuje v podniku zriadiť konzultačné stredisko, v ktorom sa
všetci, ktorých sa hromadné prepúšťanie týka, budú mať možnosť
informovať o možnostiach, ktoré im úrad ako evidovaným nezamestnaným
ponúka. „V konzultačnom stredisku sa budú môcť zaevidovať
ako uchádzači o zamestnanie, ale predovšetkým bude našou snahou poradiť
im ako využiť možnosti rekvalifikácie, dovzdelania, možnosti
samozamestnania a podobne,“
uviedol I. Kleban. 17. marca budú
zástupcovia Úradu práce na Medzinárodnej burze práce v Bratislave, kde
potenciálnym zamestnávateľom dajú k dispozícii zoznamy pracovných
pozícií ľudí, ktorí prišli o prácu. „Ak by sme
v Bratislave zaregistrovali záujem o týchto ľudí, pre potenciálneho
zamestnávateľa by sme v Stropkove zorganizovali výberové konanie na
jednotlivé pozície a v prípade, žeby to bolo potrebné, by sme podľa ich
požiadaviek našich nezamestnaných rekvalifikovali,“
dodal na
záver I. Kleban.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter