Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Tesco pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím

Začína sa najväčší charitatívny projekt Tesco charita roku 2009

26. novembra 2009 spustila spoločnosť Tesco Stores na Slovensku aj
v Stropkove charitatívny projekt s názvom TESCO charita roku 2009, ktorý
svojim rozsahom patrí k najväčším projektom v tomto roku. Jeho cieľom je
podporiť činnosť a aktivity vybranej neziskovej organizácie.

Projekt spúšťa spoločnosť Tesco Stores so svojím partnerom, ktorým sa
pre rok 2009 stalo Občianske združenie Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v Stropkove (ZPMP v Stropkove). Charitatívny
projekt prebieha ako verejná finančná zbierka. Potrvá od 26. novembra do
20. decembra 2009.
Cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je získať finančné prostriedky formou verejnej
finančnej zbierky na presne definovaný účel v prospech ľudí s mentálnym
postihnutím. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Stropkove v rámci neustáleho skvalitňovania sociálnych služieb pre
ľudí s mentálnym, telesným a kombinovaným zdravotným postihnutím
vybudovalo Domov sociálnych služieb – Dom detí Božieho milosrdenstva
n.o., v ktorom by chceli spustiť pilotný projekt podporovaného bývania.
Cieľ vychádza z potreby chýbajúcej služby pre túto skupinu občanov
nielen v okrese Stropkov, ale v celej SR, odvolávajúc sa tiež na Národný
program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo
všetkých oblastiach života.
Priebeh zbierky
V obchodných domoch, supermarketoch a hypermarketoch Tesco sa budú pohybovať
dobrovoľníci s prenosnými nádobami – urnami a to počas štyroch
adventných víkendov v dňoch piatok a sobota. Piatok v čase od 15.00 hod.
do 19.00 hod., sobotu od 10.00 hod. do 18.00 hod.
Od 27. novembra 2009 do 29. novembra 2009,
Od 4. decembra 2009 do 6. decembra 2009,
od 11. decembra 2009 do 13. decembra 2009,
od 18. decembra 2009 do 20. decembra 2009.
Zbierku organizujú Mgr. Terézia Lipinská, predsedníčka Únie žien
Slovenska v Stropkove a Monika Nemcová, členka predsedníctva občianskeho
združenia ZPMP v Stropkove spolu s dobrovoľníkmi a rodičmi detí
s mentálnym postihnutím. Dobrovoľní aktivisti, predovšetkým z radov
študentov, budú špeciálne oblečení a budú sa pohybovať po nepredajných
priestoroch obchodov rozdávajúc informačné letáčiky a upomienkové
predmety.
Akcia bude propagovaná plagátmi, mestským rozhlasom a článkami
v týždenníku Spektrum. V supermarkete Tesco bude zbierka doplnená
sprievodným programom – objaví sa anjelik, ktorý bude rozdávať dobrým
ľuďom vyrobené upomienkové predmety, ktoré vlastnoručne vyrobili mladí
ľudia s mentálnym postihnutím. Medzi tým si návštevníci Tesca, môžu
prezrieť aj ich výstavku vianočných kresieb.
„Cítime sa veľmi poctení, že sa nám podarilo uspieť spomedzi ostatných
neziskových organizácií a získať tým možnosť uskutočniť verejnú
finančnú zbierku. Oceňujeme, že spoločnosť Tesco sa v spolupráci
s Úniou žien Slovenska v Stropkove aj v tomto roku rozhodla pomôcť našim
deťom. Vďaka vyzbieraným financiám budú môcť byť zorganizované naše
integračné aktivity vo všetkých regiónoch Slovenska a zvýši sa šanca na
zlepšenie kvality ich života”, povedala členka predsedníctva Monika
Nemcová.
Pre prípad poskytnutia ďalších informácií kontaktujte prosím na
koordinátorku verejnej zbierky p. Moniku Nemcovú na e-mail: nemcovam@vl.sk.
Monika Nemcová, ZPMP v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter