Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Tematická výstava „V znamení kríža“

V súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami, ktoré veriacim
pripomínajú vzkriesenie Spasiteľa, pripravilo Krajské múzeum v Prešove
pre svoju organizačnú jednotku – Kaštieľ Stropkov, tematickú výstavu
zameranú na umelecké a umelecko-remeselné artefakty spojené s krížom ako
náboženským symbolom. Autormi výstavy sú Samuel Bruss a Jozef Ridilla a
reštaurátorské ošetrenie Ľudmila Zozuľáková.

Vystavené nie sú len Ukrižovania, ale aj predmety, ktoré s tematikou
niekedy bezprostredne, inokedy voľnejšie súvisia (Pieta, Kristus
v Zamyslení, Kalvária, Božské srdce Ježišovo, Vzkriesený Kristus, ale
i bohoslužobný kalich, chrámový svietnik, smútočné svietniky, adorujúci
anjeli a i.). Divák sa stretne s rôznymi formami umeleckej kultúry od
majstrovských diel profesionálnych autorov cez rustikalizujúce práce až
k ľudovým transformáciám témy, taktiež s insitným umením
20. storočia (korpus Krista od rezbára Jána Konturu).
Hlavným zámerom však bolo prezentovať korpusy Krista, s krížom alebo bez.
Bolo vybraných okolo 40 predmetov zo zbierok Krajského múzea v Prešove
i zo súkromných majetkov. Výsledná kolekcia zahŕňa najmä barokovú
slohovú kultúru 17. a 18. storočia, ktorá je posledným obdobím novoveku,
kedy sa viera prežívala intenzívne a autenticky a brala ako samozrejmá
súčasť každodenného života.
Keďže Krajské múzeum dlhé roky nemalo reštaurátorské zázemie, len
časť vystavených predmetov prešlo reštaurátorským zásahom. Zvyšok bol
pre potreby výstavy odborne ošetrený. Kurátori vychádzali z presvedčenia,
že absencia reštaurátorského zásahu automaticky neznižuje estetickú
kvalitu diela. Tento prístup ku koncepcii výstavy umožňuje zoznámiť sa
i s predmetmi, ktoré doteraz neboli verejnosti sprístupnené.
K najzaujímavejším exponátom patrí Sediaci Kristus (Kristus v zamyslení)
od miestneho rezbára z obdobia okolo polovice 18. storočia. Ide o barokovú
kópiu Sediaceho Krista z Prešova od Majstra Pavla z Levoče. Barokové dielo
zaujme sugestívnym znázornením stôp po bičovaní.
Z ďalších exponátov stojí za pozornosť Ukrižovaný (Corpus Christi)
z 2. polovice 17. storočia, tzv. protireformačný, ktorý sa snaží
v podaní rúška napodobiť neskorogotický sloh a poukázať tak na návrat
k cirkevnému učeniu pred reformáciou. Niekoľko krucifixov z 19. storočia
má výtvarne pojednané aj brvná kríža, ktoré sa pridaním rastlinných
ornamentov menia na biblický Strom života, resp. Strom poznania dobrého
a zlého.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter