Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Technická a emisná kontrola ako strašiak

Ministerstvo dopravy eviduje v niektorých oblastiach zvýšené čakacie
lehoty na absolvovanie technickej a emisnej kontroly. Tento stav je dôsledkom
zvýšeného odborného dozoru spojeného s využitím monitorovacích
záznamových zariadení druhej generácie, ktoré sa zaviedli na základe
zákona. V praxi to znamená, že pribudli na pracoviskách STK a EK kamery,
ktoré dôkladnejšie pokryjú celý priebeh kontrol. Zámerom tejto zmeny je,
aby sa kontroly robili poctivejšie, a aby na cestách jazdili
bezpečnejšie autá.

„Niet dňa, aby masovokomunikačné prostriedky neinformovali
o niekedy až vyše mesačných čakacích lehotách na STK a EK. Pred
pracoviskami STK a EK sa dávno pred otváracími hodinami tvoria kolóny.
Rastie nervozita majiteľov áut, rastie nervozita technikov a rastie nervozita
prevádzkovateľov STK a EK, rastú ceny za výkon STK,“
uviedol
Ing. J. Holub zo Š-AUTOSERVIS a ako príčinu uvádza nový cestný zákon č.
106/2018 Z.z. a vyhlášku č. 137/2018 Z.z., ako aj ďalšie vykonávacie
predpisy Ministerstva dopravy, ktoré neprimerane sprísnili podmienky nielen
pre výkon STK, ale aj na prácu technikov a zradikalizovali zodpovednosť
prevádzkovateľov STK a EK za výkon kontrol.
„Bolo zavedené rozšírené monitorovanie pracovísk STK
5 kamerami a EK 2 kamerami. Videozáznam z kontroly musí byť uchovávaný
2 roky a snímky z kontroly až 20 rokov!!! Citlivosť kamier je tak vysoká,
že je možné zistiť tváre ľudí, ktorí sú na linke, detaily auta a
namerané dáta. Kontrola sa začína vložením čiarového kódu do
čítačky, začína videozáznam, a končí vložením nameraných dát a ich
odoslaním na server. Kontrola nesmie byť prerušená. Ak niekedy bolo možné
prerušiť kontrolu a odstrániť drobné nedostatky, tak teraz sa to považuje
za porušenie zákona s pokutou pre technika i prevádzkovateľa STK a
EK,“
priblížil J. Holub.
Ako ďalej uvádza, sprísnili sa podmienky výberu, školení, skúšky a
činnosti technikov STK a EK a to do takej miery, že urobiť skúšky po
absolvovaní školenia na prvý krát je pravdepodobnosť 30% a to nie
v rozsahu technickom, ale právnom. „Problém majú nielen
začínajúci technici, ale aj tí, ktorí sú technikmi viac rokov. Chybu
technika je možné zistiť s ohľadom na kvalitu videozáznamu až do dvoch
rokov. Ak technik vykoná zle kontrolu, alebo zabudne po vykonaní kontroly, a
to už z rôznych príčin, dať údaje do informačného systému, hrozí mu
mastná pokuta. Ak tie pokuty za obdobie 5 rokov mal dve, ide na preskúšanie.
Ak preskúšanie neabsolvoval úspešne, prišiel o prácu pre stratu odbornej
spôsobilosti,“
dodáva.
„Prevádzkovatelia STK a EK sú nervózni, lebo po tom, čo
investovali do podnikania ohromné prostriedky sú jednou nohou na pokraji
straty oprávnenia. Totiž nemôžu si byť istí, či nestratia licenciu
z dôvodu, že ich navštívia páni z kontroly, ministerskej, technických
služieb TK a EK alebo okresných úradov a neoznámia im, že technici,
ktorých zamestnávajú nerobili tak, ako mali a oni nezabezpečili ich
kontrolu. Hoci oni na taký výkon nemusia byť odborne spôsobilí a udeľujú
im pokuty a následne pri opakovaných pochybeniach im odoberú
licencie,“
myslí si J. Holub.
To je podľa J. Holuba zo Š-AUTOSERVISU dôvod radov, nervozity, keď si
všetci uvedomujeme šikanu zákona a právnu neistotu, v ktorej sa
nachádzajú technici a prevádzkovatelia STK a EK.
„Ak sa chcete vyhnúť čakaniu a stresu z STK a EK, využite
odborné služby autoservisov a nechajte si auto prekontrolovať pred vykonaním
STK a EK,“
odporúča J. Holub.
Rezort dopravy reagoval na zvýšený nápor na vykonanie kontrol úpravou zmeny
lehôt v notifikáciách, ktoré registrovaných vodičov včas upozornia na
končiacu sa platnosť technickej a emisnej kontroly. SMS alebo e-mailové
upozornenia budú odosielané prevádzkovateľom vozidiel, ktorí sa
zaregistrovali na stránke www.jiscd.sk
v lehotách 30 a 60 dní pred koncom platnosti STK a EK. Rezort dopravy
všetkým vodičom odporúča bezplatne sa registrovať a nechať si posielať
upozornenia o blížiacom sa konci platnosti STK a EK.
Novinkou, ktorá bude platiť od novembra 2019 je tiež označenie „F“,
farmárska značka, ktorá bude určená pre podomácky vyrobené traktory a
staršie traktory vyrobené do 30. júna 2009. Táto poľnohospodárska
technika bude môcť po novom jazdiť na cestách I. a II. triedy pri presune za
prácami na poli. Toto označenie nahradí označenie „C“. Nová značka
bude platiť 10 rokov a farmári nebudú musieť obnovovať jej platnosť
každé 3 roky ako doteraz. Základnými technickými požiadavkami však je
funkčné osvetlenie vozidla, brzdové zariadenia, zvuk vozidla, spájacie
zariadenia a zvláštne výstražné oranžové svetlo.
Podľa slov ministra A. Érseka chce rezort dopravy SR, aby na cestách jazdili
bezpečné a ekologické autá, a aby kontrolné stanice boli dostupné pre
každého prevádzkovateľa vozidla. Otázkou však ostáva ako sa budú
s danou novelizáciou vedieť vysporiadať prevádzkovatelia STK, keďže tieto
zmeny sú zásadne a prísne.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter