Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Tanečníci súťažili na regionálnej prehliadke

<p>Minulú stredu sa
v divadelnej sále mesta Stropkov uskutočnila regionálna súťažná
prehliadka ľudového a moderného tanca pod názvom Vo víre tanca, ktorú
zorganizovalo Podduklianske osvetové stredisko v spolupráci s odborom
školstva a kultúry. Jej cieľom bolo podporiť rozvoj detských a
mládežníckych skupín folklórneho a nefolklórneho tanca. Súťaž bola
rozdelená na dve samostatné časti.

<p>V prvej sa predstavili detské skupiny a krúžky v ľudovom tanci,
v druhej tanečné skupiny v akomkoľvek žánri moderného tanca. Výkony
súborov hodnotila porota v zložení Martina Kakaščíková, Prešov
(trénerka a choreografka, majsterka Európy a Slovenska v mažoretkovom
športe), Zuzana Pončáková, Prešov (trénerka a choreografka, majsterka
Európy a Slovenska v mažoretkovom športe) a Milan Vaňuga, Svidník
(tanečný pedagóg a choreograf FS Makovica). Napokon rozhodla o takomto
umiestnení:
Ľudový tanec. Kategória A: Zlaté pásmo – DFS Mlynček I. (ZŠ Mlynská).
Strieborné pásmo – DTS Motýlie krídla (ZŠ Konštantínova) a DFS
Mlynček II (ZŠ Mlynská). Kategória B: Zlaté pásmo – ZUŠ F. Veselého.
Strieborné pásmo – SZUŠ Stropkov.
Moderný tanec. Kategória A: Stropkov: Zlaté pásmo – DTS pri ZŠ Mlynská.
Strieborné pásmo – Mažoretky Slniečka (ABC CVČ Stropkov). Svidník:
Zlaté pásmo – Centráčik pri Spojenej škole vo Svidníku. Kategória B:
Stropkov: Zlaté pásmo – ZUŠ F. Veselého. Strieborné pásmo – DTS
Motýlie krídla (ZŠ Konštantínova). Bronzové pásmo – TS Enter Wip
(SZUŠ Stropkov). Svidník: Zlaté pásmo – ZUŠ v Giraltovciach a ZUŠ vo
Svidníku. Strieborné pásmo – ZUŠ v Giraltovciach. Bronzové pásmo –
ZUŠ v Giraltovciach I. a ZUŠ v Giraltovciach II. Kategória C: Stropkov:
Zlaté pásmo – Mažoretky Butterlies (ABC CVČ). Strieborné pásmo –
ZUŠ F. Veselého. Svidník: Zlaté pásmo – DTS RodoDance Dron (ZUŠ
Svidník) a ZUŠ v Giraltovciach. Strieborné pásmo – ZUŠ vo Svidníku,
ZUŠ v Giraltovciach, DTS RodoDanceDron pri ZUŠ vo Svidníku. Bronzové
pásmo – ZUŠ v Giraltovciach. Porota sa zhodla v názore, že tohtoročná
súťaž bola v porovnaní s predošlým ročníkom, čo sa týka kvality
jednotlivých tanečných výkonov aj počtu choreografií, na vyššej úrovni.
Vo víre tanca sa predstavilo vyše 230 detí.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter