Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Takmer polovica prevádzok nedodržiava zákon

<p>Prešovskí colníci vykonali počas letných prázdnin vo svojom regióne
vyše 149 kontrol, ktoré boli zamerané na dodržiavanie zákona
o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Za uvedené obdobie
odhalili 61 prípadov porušenia zákona. Cieľom kontrol bolo zistiť, či
obchodníci riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických
registračných pokladníc (ERP) a či im následne vydávajú pokladničný
doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní ERP.V praxi
sa často stáva, že tovar je na bločku označený len všeobecne. Každý
prípad je preto potrebné posudzovať individuálne. Obchodníci by nemali
zabudnúť ani na ďalšiu povinnosť – vystaviť vzorový pokladničný blok
pre zákazníka, aby si mohol skontrolovať, či vydaný pokladničný doklad
obsahuje všetky predpísané náležitosti, to znamená číslo dokladu,
daňový kód pokladnice DKP a logo MF. Ako uviedla hovorkyňa CÚ Prešov
Renáta Kravcová, colníci počas kontrolnej akcie zistili, že aj napriek
avizovaným kontrolám, predajcovia naďalej nedodržiavajú zákon. Pri
149 vykonaných kontrolných nákupoch bolo v 61 prípadoch zistené
porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, čo
predstavuje 40,94 %. Celková výška udelených pokút dosiahla hodnotu
20 010 eur, z toho najviac – až 64,37 % bolo udelených v Prešove a
blízkom okolí.<br>
Najčastejším porušením zákona bolo:<br>
nezaevidovanie tržby v elektronickej registračnej pokladnici,<br>
nevydanie pokladničného dokladu,<br>
nesprávne pomenovanie tovaru alebo služby.<br>
V jednom prípade colníci podali návrh na zrušenie živnostenského
oprávnenia, nakoľko zistili opakované porušenie zákona. V štyroch
prípadoch vydali zákaz predaja tovaru alebo poskytovania služieb na dobu
stanovenú zákonom najviac však na 72 hodín (taktiež za opakované
porušenie zákona).<br>
<strong>Mjr. Ing. Renáta Kravcová, hovorkyňa CÚ Prešov</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter