Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Takmer milión eur do stropkovských obcí

Viac ako 920 tis. eur (27,7 mil. korún) obohatí v najbližšom období
rozpočty desiatich obcí v okrese Stropkov, ktoré podali úspešné projekty
v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007- 2013. Prostriedky
z Poľnohospodárskej platobnej agentúry poputujú prevažne na rekonštrukcie
obecných úradov, kultúrnych domov či miestnych komunikácií.

Vyše 71 tis. eur získala obec Šandal, podobne aj Varechovce (vyše
68 tis. eur), za takmer 62500 eur zrekonštruujú kultúrny dom na Bani,
rekonštrukcie obecných úradov začnú po pridelení peňazí aj v Bžanoch
(vyše 55 tis. eur) a Miňovciach (vyše 103 tis. eur). Úspešné boli aj
obce Chotča (vyše 172 tis. eur), Oľšavka (66 tis. eur), Staškovce (takmer
77 tis. eur) a Tisinec (vyše 130 tis. eur). Takmer 114 tis. eur využijú
v Nižnej Olšave na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Podľa tamojšieho
starostu Igora Madzina pôjde v tomto prípade o najvyššiu dotáciu pre obec
v jej novodobej histórii.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter