Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

„Tajomstvo kaviarne“

<p><strong>S finančnou podporou Nadácie VÚB v zamestnaneckom grantovom
programe „Škola nás baví“</strong> v spolupráci <strong>so
zamestnankyňou VÚB, a.s. riaditeľkou pobočky Stropkov</strong> a našou
vernou podporovateľkou <strong>Ing. Ivetkou Čengerovou</strong> sa začal
v Dome detí Božieho milosrdenstva, n.o. začiatkom februára realizovať
v poradí už 46. projekt s názvom <strong>„Tajomstvo
kaviarne“.</strong><br>
Zahnať nudu bežných dní sa snažíme v našom zariadení každý deň. Od
teraz však bude zábavy v „domčeku“ ešte viac. O bohatší program sa
postará naša novovznikajúca tréningová „Kaviarnička u Méďu“, ktorej
cieľom je vytvoriť pre ľudí s mentálnym, telesným a kombinovaným
postihnutím netradičný a atraktívny priestor pre zážitkové učenie a
praktickú školu. Starší klienti sa budú krok po kroku učiť pracovné
postupy, etiketu, aj pravidlá obsluhy. Skutočné fungovanie chodu kaviarne si
budú môcť všetci reálne trénovať a takto sa zlepšovať v príprave
nápojov, servírovaní zákuskov a obsluhe svojich zákazníkov. Mladším
klientov bude ponúknutá možnosť absolvovať vyučovanie v prostredí
kaviarne s pomocou moderných digitálnych programov a pomôcok na ovládanie
PC, prostredníctvom ktorej sa podporí vzdelávanie detí so špeciálnymi
potrebami. Skutočnú atmosféru kaviarne doplní hra na klávesoch a čítanie
kníh.<br>
Takýmto spôsobom chceme podporovať záujem klientov a žiakov rozvíjať
záľuby a zlepšovať sa v konkrétnej činnosti a nachádzať v nej zmysel
pre vlastné uplatnenie sa. V neposlednom rade je našim cieľom neustále
zvyšovanie úrovne a kvality poskytovaných sociálnych služieb nášho
zariadenia k čo najväčšej spokojnosti klientov.<br>
Naše poďakovanie patrí <strong>Nadácii VÚB</strong> za finančnú podporu,
bez ktorej by nebolo možné vytvoriť takúto reálnu možnosť praktického
učenia a trávenia voľného času.<br>
<strong>DDBM, n.o.</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-kaviaren-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/10-kaviaren-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter