Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Svidnícki zrakáči na výlete v Levoči

Koncom júna sa 27-členná skupina zrakovo znevýhodnených členov ZO ÚNSS
Svidník vybrala na výlet do starobylej Levoče. Levoča je krásne historické
mesto s mnohými pamätihodnosťami a ale je aj centrum mnohých inštitúcií
pre zrakovo postihnutých. Tak sme sa aj my, zrakáči zo Svidníka, vybrali
obdivovať toto mesto svojím spôsobom.
V Levoči sme najprv navštívili tlačiareň a knižnicu Mateja Hrebendu pre
nevidiacich, kde nás čakali pracovníci knižnice. S pútavým výkladom
o ich práci nás sprevádzali po všetkých oddeleniach. Ukázali nám
tlačiareň kde tlačia knihy v Braillovom písme, nahrávacie štúdio kde
nahrávajú audio knihy pre nevidiacich a rôzne reliéfne tlačoviny. Členom
sa to veľmi páčilo, pretože nikdy nemali možnosť takého priestory
navštíviť. Výklad ich natoľko zaujal až si mnohí z nich objednali
časopisy. Vďaka patrí všetkým pracovníkom knižnice a tlačiarne, za ich
užitočnú prácu pre nás zrakovo postihnutých.
Druhou zastávkou bolo rehabilitačné stredisko pre ľudí, ktorí stratili
zrak v neskoršom veku. Pani riaditeľka nás privítala a oboznámila
o význame tohto rehabilitačného strediska, ktoré svojimi kurzami pomáha
takto postihnutým ľuďom plnohodnotne sa začleniť do spoločnosti.
Po obede, bola treťou zastávkou návšteva kostola Sv. Jakuba. Hoci neviem
krásu vnímať očami ale pani sprievodkyňa nám kostol a jeho históriu tak
opísala, že sme z toho mali veľký zážitok.
Návštevu Levoče sme chceli ukončiť prechádzkou mestom, ale búrka nám to
prekazila. Nám to ale nevadilo, pretože sme odchádzali plní nových
zážitkov a informácii, že aj život po strate zraku má svoj zmysel a môže
byť pekný.
Nadežda Muščíková, predsedníčka ZO ÚNSS Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter