Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Svidnícka nemocnica po ôsmich rokoch otvorila nové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

O nové lôžka sa rozširuje aj neurologické oddelenie

Svidnícka nemocnica dnes oficiálne predstavila nové
fyziatricko-rehabilitačné oddelenie (FRO). Od začiatku tohto mesiaca sa nový
tím pod vedením primárky MUDr. Anny Mihalkaninovej venuje dospelým pacientom
najmä s poruchou motorických funkcií, po liečbe neurologických a
ortopedických ochorení alebo po operáciách na desiatich lôžkach, a to
v nepretržitom režime. Bývalé priestory gynekologicko-pôrodníckeho
oddelenia okrem rehabilitačnej časti využíva aj neurológia, ktorá sa pre
zvýšený počet pacientov rozšírila o desať nových lôžok.

Práve nadväznosť týchto dvoch oddelení a včasná rehabilitácia má
výrazne zlepšiť celkovú úspešnosť liečby pri viacerých náročných
diagnózach. Nové oddelenie FRO má v tomto momente zmluvu iba so zdravotnou
poisťovňou Dôvera, ktorá navyše pomohla vybudovať v tých istých
priestoroch novú telocvičňu. S ostatnými dvomi zdravotnými poisťovňami
nemocnica intenzívne rokuje.
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie od septembra poskytuje nadväzujúcu
zdravotnú starostlivosť takmer pre všetky základné medicínske odbory ako
napríklad neurológia, interné, chirurgia, traumatológia alebo ortopédia.
Spravidla ide o dospelých pacientov s poruchou motorických funkcií, po
liečbe neurologických a ortopedických ochorení alebo po operáciách či
úrazoch. „Včasnou rehabilitáciou pacienta na lôžku dokážeme
výrazne skrátiť čas potrebný na návrat do aktívneho života. Som veľmi
rád, že sa našej nemocnici opäť podarilo spustiť plnohodnotnú prevádzku
oddelenia FRO a že sme navyše novými lôžkami dokázali reagovať aj na
zvýšený dopyt zo strany neurologických pacientov. Toto spojenie by malo
pomôcť ešte zlepšiť výborné medicínske výsledky, ktoré neurológia
dosahuje napríklad pri liečbe cievnych mozgových príhod,“

vysvetlil Slavko Rodák, riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Svidník.
Nemocnice postupne prechádzajú vývojom a rozsah ich zdravotnej starostlivosti
priebežne reaguje na rôzne zmeny. Prvýkrát bolo fyziatricko-rehabilitačné
oddelenie vo Svidníku zriadené v roku 2004, neskôr v roku 2011 bolo
utlmené. „Dnes začína písať svoju novú históriu. Tento krok
je súčasťou dlhodobej stratégie, ktorú sieť ProCare a Svet zdravia
predstavila verejnosti ešte koncom minulého roka. Svidnícku nemocnicu
rozvíjame v internistických odboroch, v chirurgii a chceme jej vybudovať
silné ambulantné zázemie. Veľmi nás preto tešia dve veci. To, že sa nám
darí plniť naše sľuby a že premyslená reprofilizácia nemocnice jej
otvára nové príležitosti poskytovať zdravotnú starostlivosť
v oblastiach, v ktorých ju obyvatelia najviac potrebujú,“

zdôraznil Igor Pramuk, riaditeľ pre externé vzťahy siete ProCare a Svet
zdravia.
Primárkou nového oddelenia FRO sa stala MUDr. Anna Mihalkaninová, ktorá
donedávna pôsobila v fyziatricko-rehabilitačnom stacionári. Stacionár by
sa mal spolu s novou ambulanciou v dohľadnom čase tiež presunúť do
obnovených priestorov. „S kolegami z nemocnice sme vytvorili
silný tím, ktorý chce pomôcť čo najväčšiemu spektru pacientov.
Zvlášť sa to týka neurológie, s ktorou predstavujeme na seba nadväzujúci
klaster oddelení. Dokonca si dokážeme podľa potreby poskytnúť aj naše
nové lôžka,“
doplnila MUDr. A. Mihalkaninová.
Prvou zdravotnou poisťovňou, ktorá zazmluvnila výkony nového oddelenia FRO,
bola Dôvera. „Otvorenie nového oddelenia vnímame ako
dôležitý krok v novom smerovaní nemocnice a jej orientáciu na rozvíjanie
internistických odborov. Ako chirurg môžem potvrdiť, že práve
rehabilitácia vedená odborníkmi pomáha pacientom po úrazoch alebo čoraz
vyššiemu počtu pacientov po cievnych mozgových príhodách vrátiť sa do
plnohodnotného života. Teší ma, že naši poistenci môžu služby nového
pracoviska využívať ako prví,“
povedal Marián Faktor,
riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
zdravotná poisťovňa Dôvera. So zvyšnými zdravotnými poisťovňami
nemocnica vedie rokovania s cieľom poskytovať zdravotnú starostlivosť pre
všetkých obyvateľov svidníckeho a stropkovského regiónu.
Za finančnej pomoci súkromnej poisťovne bola v novom oddelení vybudovaná
aj moderná telocvičňa. V liečební fyzioterapeuti poskytujú pacientom
liečebný telocvik a ďalšie odborné procedúry. Nové
fyziatricko-rehabilitačné oddelenie má dvoj- až trojlôžkové izby.
V oddelení sú aj dve nadštandardné jednolôžkové izby so samostatným
sociálnym zariadením za denný poplatok.
Medzi štandardné poskytované liečebné procedúry patria liečebný telocvik
v novej telocvični, elektroliečba, teplo-liečebné procedúry,
magnetoterapia, lymfodrenáž, či vodoliečba.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter