Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Svidnícka nemocnica má nový ultrazvuk

Dokáže lepšie
vyšetriť štítnu žľazu, prsníky, obličky či pečeň

V Nemocnici Svet zdravia Svidník pribudol v uplynulých dňoch nový
ultrazvukový prístroj. Umožňuje presnejšiu diagnostiku a lekári tak
dokážu lepšie vyšetriť aj pacientov, u ktorých to bolo pomocou
dvojrozmerného ultrazvukového zobrazenia dosiaľ obtiažne.

„Nový ultrazvukový prístroj disponuje kvalitným
softvérovým vybavením a monitorom s vysokým rozlíšením, vďaka čomu je
diagnostika presnejšia. Rôzne štruktúry tiež môžeme vidieť
panoramaticky, keďže ich znázorňovanie prebieha pomocou automatického
spájania jednotlivých častí obrazu,“
vysvetľuje primárka
rádio -diagnostického oddelenia nemocnice MUDr. Adriana Sabanošová.
Súčasťou ultrazvukového prístroja je aj zabudovaná tlačiareň. Nález
pritom môže lekár zaznamenať nielen na papier, ale aj archivovať
v elektronickej podobe a dáta následne preniesť na pamäťové médium.
Nový ultrazvuk nemocnica využíva pri vyšetreniach brušnej dutiny (pečeň,
žlčník, pankreas či slezina), obličiek, močového mechúra alebo orgánov
malej panvy (maternica, vaječníky). Rovnako sa používa pri vyšetrení
svalov, mäkkých častí kože a podkožia (lymfatické uzliny, cievy či
prsníky), štítnej žľazy, krku a ciev.
„Počas vyšetrenia prechádzajú ľudským telom ultrazvukové
vlny a odrážajú sa od jednotlivých orgánov. Odrazené vlny následne
prístroj premení na obraz, ktorý sa zobrazí lekárovi a ten ho vyhodnotí.
Metóda je rýchla, bezpečná a pre pacienta nepredstavuje
záťaž,“
priblížila primárka.
Podotýka, že vyšetrenie je určené pre dospelých, ale aj detských
pacientov, u ktorých je možné zvýšiť frekvenciu vysielaného signálu a
tým detailnejšie zobraziť morfológiu orgánov.
Vyšetrenie môžu využiť klienti všetkých zdravotných poisťovní, či už
sú to pacienti hospitalizovaní v nemocnici, klienti zaslaní na toto
vyšetrenie ambulantnou cestou alebo samoplatcovia. Pacient môže prísť aj
z iného regiónu.
Ďalšou zmenou je vymenovanie novej námestníčky pre ošetrovateľskú
starostlivosť. Je ňou manažérska dennej zmeny na gynekologicko-pôrodníckom
oddelení Dana Kopčová, ktorá vo svidníckej nemocnici Svet zdravia pôsobí
už od augusta 1991.
Je predsedníčkou Základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných
asistentiek pri Nemocnici arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s. a členkou
dozornej rady nemocnice.
Je vydatá, má dve deti.
Jej predchodkyňa Petra Rabajdová pokračuje v pôsobení na príjmovej
ambulancii pri oddelení vnútorného lekárstva.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter