Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Svidnícka nemocnica má nového riaditeľa

Nemocnica Svet zdravia vo Svidníku má od 16. marca 2018 nového riaditeľa.
Stal sa ním Slavko Rodák, ktorý na tomto poste strieda doterajšieho
riaditeľa Eugena Leša. MUDr. E. Lešo bude aj naďalej viesť nemocnice
v Humennom, vo Vranove n. Topľou a v Stropkove. Ako riaditeľ svidníckej
nemocnice pôsobil od apríla 2014. Podarilo sa mu plniť plán generačnej
výmeny zdravotníckeho personálu. Počas jeho pôsobenia boli v nemocnici
vybudované nové oddelenia anestéziológie a multiodborovej intenzívnej
medicíny a psychiatrická liečebňa. Zrealizované boli viaceré významné
medicínske a prevádzkové investície. „Rád by som Eugenovi
Lešovi verejne poďakoval za enormné množstvo vykonanej práce pre nemocnicu.
Spolu s jeho tímom sa mu podarilo vytvoriť dobré zázemie a atmosféru,
s ktorou pravidelne vyjadrujú v prieskumoch svoju spokojnosť aj pacienti.
Nemocnica prechádza náročným transformačných obdobím, a preto potrebuje
lídra, ktorý sa bude venovať iba jej rozvoju. Som presvedčený, že Slavko
Rodák dokáže pomôcť nemocnici pri budovaní nových perspektívnych
oblastí zdravotnej starostlivosti pre celý okolitý región,“

zdôraznil Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a
siete nemocníc Svet zdravia. Slavko Rodák pôsobil v sieti Svet zdravia od
roku 2015 ako špecialista na manažment prevádzky. Bol členom predstavenstva
popradskej nemocnice. „Pracovnú ponuku viesť nemocnicu vo
Svidníku som prijal s veľkým rešpektom. Rád by som využil a ďalej
rozvinul jej maximálny potenciál na regionálne poskytovanie zdravotnej
starostlivosti. Ako rodák to navyše považujem za svoj osobný záväzok voči
tomuto kraju,“
vysvetlil Slavko Rodák, nový riaditeľ
Nemocnice Svet zdravia Svidník. Narodil sa vo Svidníku a posledných 13 rokov
žije v Poprade so svojou rodinou. V minulosti zastával viaceré manažérske
posty v obchodných spoločnostiach. Vysokoškolské štúdium zavŕšil na
Podnikovo – hospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so
sídlom v Košiciach.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter