Svidníčania chcú zrušiť policajné oddelenie v Turanoch

<h3>Starostovia ostro protestujú

Minulý týždeň sa na Obecnom úrade v Turanoch nad Ondavou uskutočnilo
pracovné stretnutie starostov obcí spadajúcich pod územnú pôsobnosť
Obvodného oddelenia Policajného zboru Turany nad Ondavou (Breznica,
Korunková, Lomné, Vyšný Hrabovec, Brusnica, Krišľovce, Kručov, Tokajík,
Turany n/O, Nižná Olšava, Vyšná Olšava, Kolbovce, Soľník, Bžany –
pozn. red.) s funkcionármi Okresného riaditeľstva PZ vo Svidníku a
Krajského riaditeľstva PZ v Prešove. Témou dňa bolo avizované zrušenie
Obvodného oddelenia PZ v Turanoch nad Ondavou.

<p>Riaditeľ OR PZ Svidník plk. JUDr. Jaroslav Suvák vysvetlil, že návrh na
presystemizovanie miest spomínaného útvaru predložil na KR PZ Prešov
v rámci optimalizácie OR PZ Svidník. „V prípade, že by bol
tento návrh schválený, policajti z Turian by boli preradení buď na OO PZ
Stropkov, alebo OO PZ Giraltovce v nezmenenom počte. Verejný poriadok na
teritóriu OO PZ Turany n/O by bol zabezpečovaný tak ako
doteraz.“
Na otázku, či by v prípade potreby dokázali
policajti zo Stropkova alebo Giraltoviec včas doraziť do vzdialenejších
obcí, reagoval: „Aj v súčasnej dobe, pokiaľ ide o väčšie
zákroky, pomáhajú policajtom z Turian hliadky zo Stropkova alebo
Giraltoviec. Tým, že v Stropkove a Giraltovciach budeme mať navýšené
stavy, teda aj väčší počet hliadok, dokážeme zabezpečiť adekvátny
výkon služby aj v územnom obvode OO PZ Turany n/O. Dokonca plánujeme
policajtom teraz zaradeným na OO PZ Turany n/O ponechať aj ich pôvodné
služobné obvody, aby sa občania mohli obrátiť na tých, na ktorých boli
zvyknutí.“
Podľa J. Suváka bude aj letná turistická sezóna
zabezpečená tak ako doposiaľ. Aj v minulosti sa totiž na zabezpečovaní
verejného poriadku v rekreačnej oblasti Domaša – Valkov podieľali aj
iné súčasti OR PZ Svidník a KR PZ Prešov. „Počítame
s tým, že počas letnej turistickej sezóny budú hliadky velené priamo do
rekreačnej oblasti Domaša – Valkov, aby mohli v prípade potreby
zasiahnuť priamo na mieste a aby sa čas ich príchodu zbytočne
nepredlžoval.“
Na záver zdôraznil, že výkon obchádzkovej
služby bude zabezpečený tak, aby obyvatelia dotknutých obcí v žiadnom
prípade nepocítili, že došlo k zrušeniu OO PZ Turany n/O.
„Bezpečnosť občanov je pre nás prvoradá,“
uzavrel. Starostovia majú opačný názor. Sú jednoznačne proti zrušeniu
útvaru, pretože sa obávajú zvýšenej kriminality. „Naše obce
sú roztrúsené na rozľahlom území, v mnohých žijú najmä starí ľudia,
pretože mládež odchádza za prácou do zahraničia. Nevieme si predstaviť,
ako by bezpečnosť zabezpečovalo OO PZ Stropkov. Chceme v obciach policajtov,
nie štatistov, chceme, aby s občanmi žili. Sme hrdí na to, že sme takou
pomyselnou hviezdičkou na mape Slovenska, pretože v našich obciach je
kriminalita veľmi nízka. Sme presvedčení, že na tom majú zásluhu
policajti z Turian, pretože kladú dôraz aj na prevenciu, robia besedy
s občanmi, so školákmi, s rómskou komunitou. Ako starosta som v roku
2010 odovzdal riaditeľom OO PZ Turany nad Ondavou a OO PZ Stropkov ďakovnú
plaketu za to, ako zvládli zlú situáciu, ktorá vznikla následkom zosuvu
pôdy a prepadu cesty medzi Breznicou a Miňovcami,“
povedal
starosta Breznice Slavomír Brendza a dodal, že súčinnosť medzi starostami
obcí a policajtmi OO PZ Turany n/O bola vždy na vysokej úrovni, čo sa
podpísalo pod priaznivú bezpečnostnú situáciu. Spomenul rok 2008, kedy
vtedajší krajský riaditeľ starostom prisľúbil, že OO PZ Turany n/O bude
zachované a stav sa navýši na 16 policajtov. Nakoniec sa tabuľkový stav
znížil a teraz hrozí zrušenie útvaru. „Pokiaľ by
k zrušeniu ozaj došlo, budeme jediným okresom v republike s jediným OO
PZ. Pýtam sa, či by v prípade, že by sa v tom istom čase vyskytol
problém v Stropkove a dajme tomu v Breznici, dokázalo OO PZ Stropkov
zabezpečiť hliadky na dvoch miestach naraz. Argumenty, že v územnom obvode
OO PZ Turany n/O je nízky nápad trestných činov a priestupkov, neobstoja.
Vieme, že posledné roky bol kvôli nízkej hladine Domaše na Valkove útlm.
Teraz je však reálny predpoklad, že Domaša bude opäť plná a turistický
ruch počas letnej sezóny opäť ožije. Tým pádom budú na Valkove počas
letnej turistickej sezóny potrebné hliadky,“
uvažoval
Brendza. Skonštatoval tiež, že vďaka policajtom z Turian v Breznici úplne
vymizol pouličný predaj, ktorý sa tu istý čas rozmáhal. Ľudí
obťažovali rôzni cudzinci a núkali im pochybný tovar. Privolané policajné
hliadky riešili takéto problémy veľmi promptne. Za veľké pozitívum
označil aj fakt, že keďže ide o takpovediac dedinské obvodné oddelenie,
tok informácií je veľmi rýchly, pretože v obciach sa všetci navzájom
poznajú, ľudia spolu komunikujú. „Namiesto toho, aby sme toto
oddelenie mali ako vzor, ideme ho rušiť. Vyzval som prítomných, aby sme
využili všetky možnosti smerujúce k zachovaniu OO PZ Turany n/O.
Nedovoľme, aby zaniklo.“
Po skončení oficiálnej časti
stretnutia starostovia pripravili koncept listu, v ktorom vyjadrujú svoj
nesúhlas so zrušením OO PZ Turany n/O a uvádzajú v ňom aj konkrétne
dôvody svojho protestu. Začiatkom tohto týždňa ho chcú zaslať ministrovi
vnútra SR. Starosta Bžian Miroslav Fečko navyše plánuje zvolať pracovné
stretnutie, na ktoré chce Róberta Kaliňáka osobne pozvať.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter