Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Sviatok žien v Novom Domove

<p>Marec je mesiac, na
ktorý sa ľudia a zvlášť tí starší tešia. Odchádza zima a prvé lúče
jarného slnka vnášajú do duší optimizmus, radosť, nádej. Okrem toho je
marec v spojení aj so sviatkom, ktorý bol, potom nebol a zdá sa, že znova
ožíva. Veď dať úctu, lásku, potešiť niekoho, obdarovať ho je vzácne a
krásne. A najmä keď je komu, aj začo.

<p>ženy sú pre nás všetkých tie najbližšie, najmilšie, bez ktorých
život by bol nemožný. Sviatok žien sme si pripomenuli aj v zariadení pre
seniorov Nový Domov Stropkov, kde sa k naším ženám – klientkam aj
zamestnankyniam prihovoril a kytičkou kvetov potešil prednosta Mestského
úradu v Stropkove Mgr. Ivan Kleban, prednosta Obvodného úradu v Stropkove
Mgr. Alfonz Veselý , vedúci odboru školstva a kultúry Mgr. Tibor Kubička a
nezabudol na nás ani jeden z majiteľov Nového Domova Ing. František
Kačmár. Ich slová boli naplnené vďačnosťou a obdivom k ženám za ich
celoživotnú prácu a zvládanie každodenných povinností, za ich
starostlivosť a láskavosť. Zároveň si všetci želáme, aby sme sa
nezabúdali každý deň obdarovať aspoň milým slovom a úsmevom.
žiaková

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter