Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Sviatky hudby pod Duklou

Martin Petrík a
Václav Hudeček koncertovali v našom sanktuáriu

Mesto Stropkov v spolupráci s Občianskym združením musicArtum a
Rímskokatolíckou farnosťou Stropkov usporiadali v rámci komorného cyklu
podujatie pod názvom Sviatky hudby pod Duklou.

„Myšlienka komorného projektu v mojom rodisku meste Svidník
a v Stropkove, nie je krátkodobá, práve naopak. Pred desiatimi rokmi sme
v tom čase s novovzniknutým súborom Musica Minore začali organizovať
koncerty „na nádvorí“ pod holým nebom. Z pokusu sa nakoniec stala
tradícia s nápaditou a ucelenou dramaturgiou, ktorá vydržala ďalšie
desaťročie. A paralelne so vznikom tejto tradície vznikla aj myšlienka
podobného podujatia v kraji pod Duklou,“
uviedol Martin
Petrík, ktorý hrá na violu.
A podarilo sa, čomu sa M. Petrík veľmi teší a samozrejme jedným dychom
pripája veľké poďakovanie mestu Svidník a mestu Stropkov, pretože bez ich
finančnej podpory by táto myšlienka ostala iba myšlienkou.
„Ak by som mal charakterizovať samotný mikrocyklus dvoch
komorných koncertov, jeho ambíciou je oživiť tento pohraničný región
kvalitnou komornou hudbou, región so silným folklórnym zázemím, kde však
klasické koncertné umenie dlhodobo výrazne absentuje. Tak isto priviesť
k nám i špičkových sólistov, za ktorými inak poslucháči musia
vycestovať do veľkých miest ako Košice, Bratislava, Viedeň, Praha a pod.
A nesmelo musím povedať, že sa darí nad moje očakávania. Mená ako
Dalibor Karvay, či Václav Hudeček sú v priestore klasickej hudby na
výsostne exponovanom mieste,“
myslí si M. Petrík, ktorý od
svojich siedmich rokov začal navštevovať základnú umeleckú školu a od
roku 1995 aj štátne konzervatórium v Košiciach. Nasledovali štúdia na
vysokej škole múzických umení v Bratislave a neskôr i na Janáčkovej
akadémii múzických umení v Brne. „Hneď po ukončení
štúdia som nastúpil do Slovenského komorného orchestra (SKO) Bohdana
Warchala, kde pôsobím do dnešných dní. Postupne som sa stal členom
i iných orchestrov ako Junge Philharmonie Wien, neskôr Ensemblu Opera Diversa
(súboru inerpretujúceho autorské miniopery) a mnohých ďalších. V roku
2006 SKO Bohdana Warchala premiéroval moju skladbu Concerto grosso č.1 na
melódie piesní od skupiny Elán,“
priblížil M. Petrík.
O rok neskôr sa stal zakladajúcim členom a umeleckým vedúcim komorného
súboru Musica Minore pôsobiaceho prevažne v Českej republike. Súbor sa za
krátky čas etabloval na rešpektované komorné teleso, čo dokazuje
i spolupráca s poprednými českými umelcami, medzi ktorých sa určite
radí V. Hudeček, B. Matoušek, J. Stivín, K. Englichová, J. Špaček či F.
Slováček ml. a iní.
„Ako sólista som sa predstavil s domovským Slovenským
komorným orchestrom, Musicou Minore, či Sifoniettou Bratislava. V súčasnej
dobe úzko spolupracujem s Máriou Čírovou a tiež participujem na projekte
Beatles Symphonic v španielskych divadlách,“
dodal.
S Musicou Minore a Václavom Hudečkom často spolupracovali a na obdobie dvoch
rokov sa tento súbor stal i rezidenčným orchestrom jeho husľových kurzov
v meste Luhačovice. Bolo teda prirodzené, že M. Petrík ako sólistu oslovil
práve pána Hudečka.
„A milá odpoveď z Prahy na seba nenechala dlho čakať
„Martine, rádi přijedem!“ Ja myslím, že pokiaľ budú obidve mestá
i naďalej naklonené podporovať klasickú hudbu, s potešením opäť
pricestujem i so špičkovými hudobníkmi, či zaujímavou dramaturgiou. Aká
bude, či kto budú tí muzikanti ešte neviem, no určite to bude minimálne
pre mňa hudobný sviatok,“
uzatvára M. Petrík.
Autor foto: A. Hričan

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter