Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Svetový deň zdravia

<p>Každoročne od roku 1948 vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia
7. apríl za Svetový deň zdravia. Ním sa upriamuje pozornosť
zdravotníckych inštitúcií i verejnosti na určitý aktuálny a závažný
problém spoločnosti s globálnym rozsahom. Tento rok je ústrednou témou
Svetového dňa zdravia vysoký krvný tlak a ústredným mottom kampane
„Kontroluj svoj tlak krvi“.

<p>Dnešný uponáhľaný svet nás núti stihnúť čo najviac a v čo
najkratšom čase. Nedostatok času na seba, na relax, zhon, stres a málo
spánku si časom postupne vyžiada svoju dať. Výsledkom nesprávneho
životného štýlu môže byť aj civilizačná choroba – hypertenzia.
Hypertenzia (vysoký krvný tlak) je ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenými
hodnotami krvného tlaku. Zvyčajne nebýva sprevádzaný žiadnymi príznakmi,
preto sa mu hovorí aj „tichý zabijak“. Zvyšuje riziko rozvoja
srdcovocievnych ochorení vrátane infarktu myokardu, porúch srdcového rytmu,
mozgových príhod, zlyhania obličiek, ale aj slepoty. Veľmi veľa ľudí
však ani nevie, aký ma krvný tlak, ani aký je normálny (optimálny) krvný
tlak (120/80 mmHg). A pritom táto porucha sa dá veľmi dobre diagnostikovať
a liečiť. A hlavne, dá sa jej do značnej miery predchádzať prevenciou a
zdravým životným štýlom. Cieľom tohtoročného svetového dňa zdravia je
zvýšiť informovanosť a vedomosti o vysokom krvnom tlaku a o tom, ako mu
predchádzať respektíve ako ho správne manažovať.
K zníženiu krvného tlaku môžeme prispieť aj svojou činnosťou, teda
starostlivosťou o seba. Ideálne je zníženie krvného tlaku bez
farmakologickej liečby za pomoci fyzickej aktivity a úpravou životosprávy.
Dopriať by sme si mali viac pohybu, ovocia a zeleniny, menej soliť,
nefajčiť, nestresovať sa a kontrolovať nielen svoju hmotnosť ale aj
udržiavať iné choroby pod kontrolou.
Pri príležitosti Svetového dňa zdravia uskutoční Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, prostredníctvom Poradne
zdravia, v spolupráci s Podduklianskym osvetovým strediskom vo Svidníku
dňa 5. 4. 2013 Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť.
Prístrojom Reflotron budeme vyšetrovať rizikové faktory SCCH – celkový
cholesterol, glukózu, triglyceridy, HDL cholesterol, merať krvný tlak a
zároveň poskytovať poradenstvo týkajúce sa zdravého životného
štýlu.
V tento deň pozývame širokú verejnosť do priestorov Podduklianskeho
osvetového strediska vo Svidníku na ul. Sovietskych hrdinov 160/74 v čase od
8,00 – 12,00 hod. Odporúčame prísť nalačno.
Ak nemôžete v tento deň – uvítame Vás počas celého roka v „Poradni
zdravia“ pri RÚVZ vo Svidníku na ul. Sovietskych hrdinov 79 na základe
objednania, tel.: 054/ 7880014.
Starajme sa o svoje zdravie, kým nie sme chorí.
Oddelenie podpory zdravia, RÚVZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter