Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Svetový deň zdravia

<p>Každoročne od roku 1948 vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia
7. apríl za Svetový deň zdravia. Tento dátum býva tradične sprevádzaný
celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú
tému. Témou Svetového dňa zdravia pre rok 2016 je DIABETES.</p>

<p>Celosvetovo sa počet chorých na cukrovku stále zvyšuje. V dôsledku
akútnych a chronických komplikácii sa významnou mierou podieľa na
chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti. V Slovenskej republike podľa
štatistických údajov z Národného centra zdravotníckych informácii SR je
výskyt za rok 2013- 340 445 diabetikov, čo je okolo 7% z populácie.
Naďalej pretrváva vysoká miera novo diagnostikovaných prípadov- okolo
22 000 (v roku 2013- 22557) nových diabetikov. V 90% prípadov ide
o diabetes 2. typu, pri ktorom je najdôležitejším vonkajším faktorom
príčiny vzniku nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita. Podľa
Medzinárodnej federácie diabetu odhad výskytu cukrovky na svete v roku
2010 je 285 miliónov chorých a predpokladá sa, že v roku 2030 vzrastie
počet ľudí s cukrovkou na 438 miliónov. Pri tejto príležitosti
7.4.2016 od 8.00 – 11.00 hod. Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Svidníku, uskutoční „Deň otvorených dverí“ pre širokú
verejnosť v Poradni zdravia na ul. Sovietskych hrdinov 79. Prístrojom
Reflotron budeme vyšetrovať rizikové faktory SCCH – celkový cholesterol,
glukózu, triglyceridy, HDL cholesterol, meranie tlaku krvi a poskytneme
poradenstvo týkajúce sa zdravého životného štýlu. Vyšetrenie je
bezplatné a odporúčame prísť nalačno. Ak nemôžete v tento deň –
radi Vás uvítame počas celého roka v „Poradni zdravia“ pri RÚVZ vo
Svidníku na ul. Sovietskych hrdinov 79 na základe objednania, tel.: 054/
7880014.<br>
<strong>Oddelenie výchovy k zdraviu</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter