Svetový deň psoriázy

<p>Svetová zdravotnícka organizácia WHO za podpory IFPA (International
Federation of Psoriasis Association) od r. 2004 ustanovila 29. október za
deň psoriázy. Psoriáza je ochorením, ktoré spolu s ekzémom patrí
k najfrekventovanejším v rámci kožných ochorení. Psoriázou trpí vo
svete viac ako 125 miliónov ľudí.

<p>Psoriáza je ochorením, ktoré postihuje kožu, nechty a kĺby a je
chápané ako komplex imunologických procesov s genetickým pozadím. Na to,
aby sa ochorenie manifestovalo, sú nevyhnutné rôzne gény a vplyv prostredia.
Rodinný výskyt psoriázy svedčí o genetickej podstate ochorenia a je známy
už dlhé roky.
Súhra spoločných genetických predispozícií, spolu so spúšťacími
faktormi vedie k vzniku ochorenia. Psoriáza sa považovala donedávna za
kožné chronické zápalové ochorenie u ináč celkove zdravého človeka.
V priebehu posledného desaťročia sa kompletne zmenili názory na vznik
psoriázy a rovnako aj na jej liečbu. Dnes aj napriek prekvapeniu mnohých
lekárov, aj špecialistov v príbuzných medicínskych odboroch vieme, že
psoriáza je systémovým zápalovým ochorením. Ukazuje sa, že psoriáza sa
signifikantne spája s určitými ochoreniami-komorbiditami, ktoré
v niektorých prípadoch významne skracujú život pacientov, znižujú ich
kvalitu života a trvale ich invalidizujú. Komorbidity, ktoré na základe
vedeckých poznatkov v súčasnosti potvrdzujú spätosť so psoriázou sú
toho dôkazom. Patria tu nielen ochorenia pohybového aparátu-tzv.
psoriatická artritída, ale aj ochorenia zo strany srdcovocievneho systému,
metabolické ochorenia, ochorenia gastrointestinálneho traktu imunologicky
podmienené (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, celiakia) a ďalšie.
Významné pokroky posledných rokov vo výskume psoriázy priniesli éru vysoko
účinných liekov, tzv. biologík. Biologiká využívané na liečbu psoriázy
patria do skupiny monoklonálnych protilátok alebo fúznych proteínov
pripravených metódou genetického inžinierstva, ktoré cielene zasahujú do
imunologicky podmienených pochodov v priebehu ochorenia. Biologická liečba
prináša výrazné zlepšenie kvality života pacientov, na druhej strane
vyžaduje opatrnosť pre niektoré riziká. Biologická liečba je výrazným
prínosom u viacerých interdisciplinárnych odborov v medicíne. Psoriáza je
ochorením systémovým a jednotlivé ochorenia-komorbidity majú spoločné
imunologické aj genetické cesty a tým aj obdobnú spoločnú reakciu na
liečbu. Môžeme si preto položiť otázku, či cielenou liečbou biologikami
nemôžeme predísť niektorým komorbiditám a tým aj zlepšiť celkove
kvalitu života pacienta?
Veľmi si vážim to, že Dermatoverologické oddelenie FNsP Prešov je jedným
zo 6 pracovísk na Slovensku, ktoré môže indikovať aj podávať biologickú
liečbu pri psoriáze u detí aj dospelých. U dospelých máme možnosť
podávania 4 biologík, u detí je to zatiaľ jedno biologikum. Určenie
liečebného postupu vyžaduje erudovaného odborníka, skúsenosti s liečbou
a poznanie interdisciplinárne prepojených ochorení. Verím, že budeme
pokračovať aj naďalej v príkladnej interdisciplinárnej spolupráci pri
riešení pacientov so psoriázou, čo sa odráža aj na ich zdravotnom stave a
zlepšení kvality života.
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
primárka Dermatovenerologického oddelenia FNsP J. A.
Reimana Prešov

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter