Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“ 10. máj 2012

<p>Každý rok Svetová zdravotnícka organizácia WHO vyhlasuje 10. máj
2012 za Svetový deň pohybom ku zdraviu, upozorňuje na problémy spojené
s fyzickou inaktivitou a dáva do popredia benefity fyzickej aktivity.
Nezdravé stravovanie a fyzická inaktivita sú dva z hlavných
ovplyvniteľných rizikových faktorov väčšiny chronických neinfekčných
ochorení, a to hlavne kardiovaskulárnych, náhlych cievnych mozgových
príhod, nádorov (najmä hrubého čreva a prsníka) a cukrovky II. typu. Sú
aj rizikovými faktormi vysokého tlaku krvi, vysokej hladiny glukózy,
abnormálneho lipidového spektra, nadváhy/obezity. Každý rok takmer
1,9 milióna ľudí zomrie na dôsledky fyzickej inaktivity, pričom už
30 minút strednej intenzity fyzickej aktivity 5 dní v týždni redukuje
riziko najviac sa vyskytujúcich chronických neinfekčných ochorení.
V zdravom tele, zdravý duch…to je pravda odveká.
Veď pohyb a k tomu čerstvý vzduch…sú priateľmi človeka.
„Pohyb je cieľavedomá činnosť. Opakovanie niektorých pohybových návykov
zjavne ovplyvňuje telesné i duševné kvality človeka.
Dobre trénovaný človek ľahšie zdoláva námahu, lepšie odoláva rôznym
vonkajším a vnútorným záťažiam, je lepšie pripravený na zvládnutie
náporov súčasného života.“

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter