Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Svetový deň diabetu 2018

Svetový deň diabetu je vyhlasovaný každoročne 14. novembra Svetovou
federáciou diabetu (lDF) v spolupráci s WHO za účelom zvyšovania
povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch, liečbe a
komplikáciách.

Diabetes mellitus – cukrovka patrí medzi závažné chronické ochorenia.
V dôsledku akútnych a chronických komplikácií sa významnou mierou
podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti.
V roku 2017 bolo v diabetologických ambulanciách evidovaných 354 726
pacientov s diabetes mellitus, pričom každoročne pribudne viac ako 22 000
nových diabetikov. Vzhľadom k predpokladu, že ďalších 50 – 60 000 je
vedených všeobecným lekárom alebo internistom je počet pacientov so známym
diabetom ešte vyšší a pohybuje sa okolo 400 000. Tento počet však ani
zďaleka nie je konečný. Podľa odhadov medzinárodných organizácií
u ďalších 33 % populácie ochorenie zatiaľ nie je diagnostikované.
Organizmus postihnutého je však vystavený jeho negatívnym dôsledkom, čo sa
prejavuje postupným poškodzovaním očí, obličiek, nervstva, urýchlením
rozvoja srdcovocievnych ochorení, erektilnou dysfunkciou, zvýšenou
náchylnosťou na infekcie, horším hojením poranení a inými prejavmi.
V 90 % prípadoch ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším
vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická
aktivita. Je k dispozícii mnoho argumentov a klinických štúdií, ktoré
ukazujú, že prechodu z rizikového prediabetického štádia (porucha
tolerancie glukózy, hyperglykémia nalačno, metabolický syndróm) do štádia
klinického DM je možno predísť alebo ho aspoň oddialiť až v cca 50 %
prípadov správnou intervenciou v horizonte efektu minimálne 5-7 rokov.
Témou pre rok 2018 je Diabetes a rodina. V mnohých rodinách sa cukrovka
objavuje v každej generácii. Počet členov rodiny s cukrovkou narastá a
diabetes sa u nich dokonca objavuje v stále nižšom veku. Pacienti
v mnohých prípadoch na chorobu rezignujú a berú ju ako svoje nechcené
dedičstvo, ktoré v podstate očakávali. Pravda je, že dedičnosť existuje.
V „diabetických“ rodinách je skutočne pravdepodobnosť ochorenia
vyššia. Svoju úlohu však zohrávajú stravovacie zvyklosti a životný
štýl rodiny. Obezita, prejedanie sa, sladené nápoje – zlý životný
štýl by však rozhodne nemal byť tým, čo spája rodiny! Súčasne
s rastúcou hmotnosťou ubúda prirodzený pohyb. Riešením je zmeniť
životný štýl pacienta s diabetom i celej rodiny, zaradiť do denného
rozvrhu fyzickú aktivitu, strážiť si svoju hmotnosť a začať variť
chutne, ale podľa zásad správnej výživy. Diétne odporúčania pre
diabetikov sú totožné so zásadami racionálneho stravovania. Preto rovnakú
stravu môže s diabetikom konzumovať celá jeho rodina. Je to aj jediná
prevencia pred tým, aby nám nevyrástla generácia diabetikov. Len tak sa
totiž dá vzniku diabetu druhého typu zabrániť, alebo túto chorobu aspoň
oddialiť.
RÚVZ Svidník, Oddelenie epidemiológie a výchovy
k zdraviu

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter