Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Svetový deň diabetu 2017

Svetová federácia diabetu v spolupráci so Svetovou zdravotníckou
organizáciou vyhlasuje každoročne 14. novembra Svetový deň diabetu.
Účelom je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách,
príznakoch, liečbe a komplikáciách. Svetový deň diabetu nám však každý
rok pripomína, že počet chorých na cukrovku sa stále zvyšuje.

Diabetes mellitus – cukrovka patrí medzi závažné chronické
ochorenia. V dôsledku častých akútnych a chronických komplikácií sa
významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti.

Počet diabetikov na Slovensku stúpa, čo potvrdzuje aj štatistika Národného
centra zdravotníckych informácií. V priebehu roka 2016 pribudlo do
evidencie diabetologických ambulancií takmer 22-tisíc novo
diagnostikovaných diabetikov.
Prevažná väčšina pacientov (91 %) sa liečila na diabetes
2.typu,
ktorý sa prejavuje najmä v staršom veku. Až 83 %
tvorili diabetici vo veku 50 a viac rokov. Medziročne vzrástol počet
osôb s druhým typom diabetu o 7 %,
no za posledných desať rokov
až o 15 %. V roku 2016 bol diabetes 2. typu novo diagnostikovaný
u 18 630 osôb.
Diabetes 1. typu je zvyčajne diagnostikovaný
u mladších pacientov. Z celkového počtu novozistených prípadov (1 210 )
tohto typu diabetu ich najviac pribudlo v populácii 20 – 24 ročných
(46,6 /100-tis.).
Tehotenská (gestačná) cukrovka, ktorá vzniká v tehotenstve v dôsledku
hormonálnych zmien a väčšinou po pôrode zanikne, bola diagnostikovaná
u 1 541 žien.
Predpokladá sa, že na celom svete trpí diabetom takmer 366 miliónov ľudí.
Každých desať sekúnd diagnostikujú diabetes trom ľuďom. Pri súčasnom
životnom štýle je predpoklad, že počet ľudí s diabetom bude rásť. Do
roku 2030 bude podľa odhadov až 552 miliónov ľudí s cukrovkou. Už
v súčasnej dobe má toto ochorenie viac ako 7 % obyvateľov Slovenska, teda
takmer 350 000 ľudí. Okrem toho odborníci predpokladajú, v súlade
s údajmi Medzinárodnej diabetickej federácie (IDF), ďalších 150 tisíc
pacientov v zatiaľ nepoznanej, ale už jestvujúcej forme alebo v štádiu
prediabetických syndrómov.
Existujú dve základné formy cukrovky:
typ 1 – vyžadujúci podávanie inzulínu a typ 2 – nezávislý od
podávania inzulínu.
Typ 1 sa zvyčajne vyskytuje u detí a mladých ľudí a predstavuje asi
10 – 15% všetkých diabetikov.
Typ 2 sa vyskytuje hlavne u dospelých, zvyčajne je podmienený viacerými
faktormi a trpí naň asi 85 – 90% pacientov.
Cukrovka je nebolestivým ochorením, o to viac nebezpečným. Podozrenie na
ňu môžeme mať pri niektorých príznakoch, ako sú: zvýšený smäd,
suchosť v ústach, časté močenie veľkého množstva moču aj v noci.
Pri dlhšom trvaní neliečenej cukrovky môže byť únava, celková slabosť,
svrbenie tela, ba aj chudnutie.
Často však prebieha bezpríznakovo a zistí sa len náhodne, pri iných
ochoreniach.
Ak sme chorobe nepredišli, základom úspešnej liečby je presné
dodržiavanie diéty a pohybová aktivita.
Ako predísť cukrovke?
Je nutné znížiť podiel tukov živočíšneho pôvodu, pri tepelnej úprave
pokrmov dať prednosť vareniu a duseniu, pred pečením a vyprážaním.
Zelenina by mala predstavovať podstatnú časť dennej potravy. Vítané sú
rôzne druhy miešaných šalátov v surovom stave. Pre tých, ktorí surovú
stravu neznášajú odporúčame krátke zaparenie zeleniny.
Ako zdroj bielkovín sú prospešné ryby, hlavne morské. Obsahujú tuk
priaznivého zloženia, s ochranným vplyvom. Z mliečnych výrobkov sú
vhodné kyslomliečne výrobky. Aspoň 3 dni v týždni by mali byť
bezmäsité.
Diabetikom trpiacim obezitou sa odporúča zásadne redukovať telesnú
hmotnosť. So všetkou dôslednosťou sa neodporúča diabetikom fajčiť.
Vo vlastnom záujme preto nezabúdajme na preventívne prehliadky a nečakajme
na pozvanie od lekára.
Všetci klienti, ale zvlášť tí, ktorí majú v rodine diabetika, zvýšené
hodnoty krvného tlaku, srdcové ochorenia, zvýšené hodnoty krvných tukov,
obezitu, prekonali tehotenskú cukrovku alebo im v minulosti zistili hraničné
hodnoty krvného cukru, by mali jedenkrát ročne absolvovať
preventívne vyšetrenie krvného cukru u svojho praktického lekára alebo
u nás v Poradni zdravia pri RÚVZ so sídlom vo Svidníku, ul.
Sovietskych hrdinov 79, tel. č. 054/7880026.
Diagnostika je veľmi
jednoduchá a rýchla. Na vyšetrenie stačí malá kvapka krvi z prsta
odobratá nalačno.
Dôležité je včas a správne zasiahnuť, aby toto „sladké“ ochorenie
nenadobudlo trpkú príchuť.
RÚVZ Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter