Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Svetový deň darcov krvi

Slovenský Červený kríž (SČK) si aj tento rok pripomína 14. júna
Svetový deň darcov krvi (SDDK) v spolupráci s Národnou transfúznou
službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc.

Tohtoročný svetový deň sa bude niesť v znamení motta Daruj krv
pravidelne. Už samotný slogan naznačuje, že cieľom SDDK 2008 je podporiť
programy darcov krvi, zamerané na budovanie stabilnej databázy tých
bezpríspevkových darcov, ktorí sa dlhodobo zaviazali k darcovstvu.
Podčiarknuť význam témy a zdôrazniť dôležitosť pravidelného darovania
tejto vzácnej tekutiny, aby jej bol vždy dostatok pre národné
zdravotníctvo, majú za úlohy i podporné slogany Raz nestačí a Nezabudnite
sa vrátiť, ktoré sa objavia na materiáloch k Svetovému dňu darcov krvi.
Svetový deň si kladie za úlohu tri hlavné ciele: zvýšiť povedomie
verejnosti o potrebe pravidelného darcovstva krvi – pravidelnosť má
veľký význam pre krátkodobú životnosti krvných zložiek (komponentov),
šíriť význam pravidelnosti darovania krvi – pravidelní bezpríspevkoví
darcovia krvi sú zdraví jednotlivci a sú dôležitou súčasťou verejného
zdravotníctva; žijú zdravým životným štýlom a chodia pravidelne na
lekárske prehliadky, aby boli schopní pravidelne darovať krv, upriamiť
pozornosť na zdravie darcov a kvalitu starostlivosti o darcov ako na
závažné faktory, ktoré ovplyvňujú ochotu a odhodlanie pravidelne darovať
krv. Svetový deň darcov krvi je dňom, ktorí dáva príležitosť
participujúcim organizáciám vyhodnotiť efektivitu ich programov pre darcov
krvi a zapojiť samotných darcov do identifikovania spôsobov zvyšovania
spokojnosti darcov a do propagovania ich lojálnosti. Svetový deň koordinujú
spoločne štyria zakladajúci partnermi – Svetová zdravotnícka
organizácia, Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a
Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia organizácií darcov krvi a
Medzinárodná spoločnosť transfúzie krvi. Každý rok jedna krajina hosťuje
hlavné medzinárodné podujatie a kampaň – globálnu akciu k SDDK, ktoré
sú v centre záujmu verejnosti i médií. Samotná kampaň sa zameriava na
zvyšovanie povedomia o dôležitej úlohe bezpríspevkových darcov
v národných zdravotníckych systémoch. Tento rok sa globálna akcia koná
v Dubaji.
-sčk-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter