Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Svet si pripomína Medzinárodný deň bez fajčenia

<p>Medzinárodný deň bez fajčenia sa pripomína v tretí novembrový
štvrtok z iniciatívy Medzinárodnej spoločnosti onkológov a pri podpore
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). V priebehu kalendárneho roka je na
problematiku fajčenia zameraný aj iný dátum – Svetový deň bez tabaku,
ktorý pripadá na 31. mája. Je zistené, že 90 percent fajčiarov začalo
s týmto zlozvykom v mladosti. V súčasnosti sa hranica „prvej cigarety“
posúva do stále nižšieho veku.

<p>Dnes už vieme, koľko cigariet môže naštartovať vznik rakoviny pľúc a
iných orgánov ľudského tela. Je to jedna cigareta, ale nevieme, ktorá. Aj
keď sa neustále zdôrazňuje, že fajčenie a užívanie tabaku patrí medzi
najčastejšie príčiny úmrtnosti ľudí na svete, nezdá sa, že by to
výchovne pôsobilo na ľudí. Mnohí majú dojem, že ich sa to netýka.
Na následky fajčenia v Európe zomiera ročne približne 650 000 ľudí.
Takmer 80 000 obyvateľov európskeho kontinentu zomiera ročne na pasívne
fajčenie. Vdychovanie cigaretového dymu zvyšuje aj u nefajčiarov riziko
ochorenia na rakovinu pľúc a vznik srdcovo-cievnych chorôb. Až jedna
miliarda ľudí zomrie v 21. storočí na choroby spôsobené fajčením,
pokiaľ sa vlády bohatých i chudobných štátov nepostavia zodpovedne
k tomuto problému.
Cigaretový dym obsahuje približne 4000 rôznych látok s účinkom na
organizmus.
Ide o pevné častice a plyny, napríklad nikotín, decht, oxid uhoľnatý,
formaldehyd, kyanovodík, benzén, polónium, močovinu, voľné radikály,
čpavok, nikel, arzén, kadmium a ďalšie. Z nich vyše 60 dokázateľne
poškodzuje organizmus človeka.
Skúsenosti ukazujú, že v boji proti fajčeniu a na zníženie spotreby
tabakových výrobkov sú účinné viaceré opatrenia. Medzi ne patrí zákaz
priamej či nepriamej reklamy na tento druh výrobkov, ich zaťažovanie
daňami, zvyšovanie cien na ne a zákaz fajčenia na všetkých verejných
miestach aj na pracoviskách.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia sa 26. novembra
2012 v Poradenskom centre pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva vo
Svidníku, ul. Sovietskych hrdinov 79 uskutoční: „Deň otvorených
dverí“.
Počas tohto dňa ponúkame všetkým fajčiarom poradenstvo a bezplatné
vyšetrenie pomocou prístroja Smokerlyzer. Vyšetrenie umožňuje stanoviť
obsah oxidu uhoľnatého v pľúcach a karboxyhemoglobínu v krvi
fajčiara.
Bližšie informácie na tel. čísle 054/7880014.
Oddelenie podpory zdravia
RÚVZ vo Svidníku

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter