Svet si pripomína Medzinárodný deň bez fajčenia

<p>Medzinárodný deň bez fajčenia sa pripomína v tretí novembrový
štvrtok z iniciatívy Medzinárodnej spoločnosti onkológov a pri podpore
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). V priebehu kalendárneho roka je na
problematiku fajčenia zameraný aj iný dátum – Svetový deň bez tabaku,
ktorý pripadá na 31. mája. Je zistené, že 90 percent fajčiarov začalo
s týmto zlozvykom v mladosti. V súčasnosti sa hranica „prvej cigarety“
posúva do stále nižšieho veku.

<p>Dnes už vieme, koľko cigariet môže naštartovať vznik rakoviny pľúc a
iných orgánov ľudského tela. Je to jedna cigareta, ale nevieme, ktorá. Aj
keď sa neustále zdôrazňuje, že fajčenie a užívanie tabaku patrí medzi
najčastejšie príčiny úmrtnosti ľudí na svete, nezdá sa, že by to
výchovne pôsobilo na ľudí. Mnohí majú dojem, že ich sa to netýka.
Na následky fajčenia v Európe zomiera ročne približne 650 000 ľudí.
Takmer 80 000 obyvateľov európskeho kontinentu zomiera ročne na pasívne
fajčenie. Vdychovanie cigaretového dymu zvyšuje aj u nefajčiarov riziko
ochorenia na rakovinu pľúc a vznik srdcovo-cievnych chorôb. Až jedna
miliarda ľudí zomrie v 21. storočí na choroby spôsobené fajčením,
pokiaľ sa vlády bohatých i chudobných štátov nepostavia zodpovedne
k tomuto problému.
Cigaretový dym obsahuje približne 4000 rôznych látok s účinkom na
organizmus.
Ide o pevné častice a plyny, napríklad nikotín, decht, oxid uhoľnatý,
formaldehyd, kyanovodík, benzén, polónium, močovinu, voľné radikály,
čpavok, nikel, arzén, kadmium a ďalšie. Z nich vyše 60 dokázateľne
poškodzuje organizmus človeka.
Skúsenosti ukazujú, že v boji proti fajčeniu a na zníženie spotreby
tabakových výrobkov sú účinné viaceré opatrenia. Medzi ne patrí zákaz
priamej či nepriamej reklamy na tento druh výrobkov, ich zaťažovanie
daňami, zvyšovanie cien na ne a zákaz fajčenia na všetkých verejných
miestach aj na pracoviskách.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia sa 26. novembra
2012 v Poradenskom centre pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva vo
Svidníku, ul. Sovietskych hrdinov 79 uskutoční: „Deň otvorených
dverí“.
Počas tohto dňa ponúkame všetkým fajčiarom poradenstvo a bezplatné
vyšetrenie pomocou prístroja Smokerlyzer. Vyšetrenie umožňuje stanoviť
obsah oxidu uhoľnatého v pľúcach a karboxyhemoglobínu v krvi
fajčiara.
Bližšie informácie na tel. čísle 054/7880014.
Oddelenie podpory zdravia
RÚVZ vo Svidníku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter