Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Svet farieb

<p>Rehabilitačné
stredisko v Stropkove, ktoré je organizačnou jednotkou Domova sociálnych
služieb v Stropkove zorganizovalo 4.októbra 7. ročník výtvarnej súťaže
Svet farieb. Súťaž sa realizovala vo veľmi príjemnom a pekne upravenom
prostredí v areály Pod vlekom. Rovnako ako na predchádzajúcich ročníkoch,
tak aj tento rok sa tu stretli zdravotne postihnuté deti zo sociálnych
rehabilitačných stredísk, ktoré sú v správe Prešovského samosprávneho
kraja: z Humenného, Lipan, Hanušoviec n/T, Sniny a Stropkova.

<p>Po prezentácii súťažiacich a slávnostnom otvorení, začali deti pod
vedením zamestnancov jednotlivých zariadení tvoriť svoje výtvarné práce
pomocou rôznych výtvarných techník.
Každoročne sa na súťaží prezentuje nová výtvarná technika. Po minulého
ročníky to bola práca s hlinou na hrnčiarskom kruhu, maľovanie na sklo,
textil a hodváb, tento rok bola prezentovaná maľba na drevo, pletenie
s papierových ruličiek a napichovanie krepového papiera do polystyrénu.
Účastníkov najviac zaujala technika pletenia s papierovými ruličkami a
napichovanie krepového papiera do polystyrénu, kde si precvičili nie len
svoju zručnosť ale aj fantáziu. Zavŕšením celej tvorby bolo vymaľovanie
spoločného obrazu, ktorý maľovali všetky deti spoločne a vytvorili tak
krásne výtvarné dielo.
Po obede bolo vyhodnotenie jednotlivých výtvarných prác. Za každé
zariadenie sociálnych služieb bola vyhodnotená najlepšia práca, za ktorú
víťazi boli vecne odmenení
(Maťko H. – RhS Humenné, Zuzka K.- Hanušovce, Matrin V. RhS- Lipany,
Miloš C. – RhS Stropkov).Nakoniec bola vyhodnotená jedna víťazná práca
zo všetkých najlepších výtvarných prác. Víťazom tohto ročníka bol
Maťko H. z RhS Humenné, ktorého červený košík očaril všetkých
porotcov. Aby súťažiaci, ktorí nezvíťazili, nestratili motiváciu
súťažiť, boli odmenení malým darčekovým balíčkom.
Príjemná atmosféra podujatia, spokojnosť a aktivita účastníkov, nás
uistili v tom, že táto súťaž má medzi našimi zariadeniami opodstatnenie,
je prínosom nielen pre samotné postihnuté deti, ale aj pre zamestnancov,
ktorí s týmito deťmi pracujú.
Podujatie by sme nemohli zrealizovať za pomoci sponzorov, ktorým touto cestou
veľmi ďakujeme a to: V. Smolkovi, M. Dolutovskej, S.Kolcunovi a hlavne
absolventom bakalárskeho štúdia r. 2009-2012 Dubnického technologického
inštitútu IKC v Stropkove.
DSS – Rehabilitačné stredisko Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter