Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Súťažná výstava amatérskej fotografie AMFO 2018 a jej hodnotenie

Celoslovenská
súťažná výstava Amfo je najstaršou výstavou svojho druhu na Slovensku.
Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum a Prešovský
samosprávny kraj. Usporiadateľom je Podduklianske osvetové stredisko vo
Svidníku a mesto Stropkov. Súťažilo sa v rôznych kategóriách a
v rôznych skupinách. Tohtoročná výstava Amfo je výstavou dvoch
okresov – okres Svidník a Stropkov. Okres Svidník reprezentovalo
26 autorov a spolu odovzdali 111 prác. Za mesto Stropkov to bolo 14 autorov
s 80 prácami. Na výstavu porota vybrala z okresu Stropkov 45 fotografií a
z okresu Svidník 57 fotografií.

„Fotografovanie je umelecká, spoločenská, vedná, ale aj
technická disciplína, ktorá sa zaoberá zhotovovaním trvalých záberov
prostredníctvom účinku svetla. Slovo fotografia pochádza z gréckeho slova
a jeho význam je písanie svetlom,“
prihovoril sa v úvode
vedúci odboru školstva, kultúry a športu Tibor Kubička.
Prítomný bol aj primátor mesta Stropkov a metodička pre fotografiu
Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku Katarína Grúsová.
Ako uvádza predseda poroty Ing. Miroslav Kováč pozitívom je, že do
súťaže boli zaslané práce takmer všetkých fotografických žánroch čo
porota vysoko hodnotí. Ďalej veľký počet autorov s dostatočným počtom
prác čo je výsledok že v regióne aktívne pracuje viac fotografických
klubov, ktoré vytvárajú osvetu a výstavnú činnosť v odbore fotografie
ako aj konkurenčné prostredie. Pozitívom je aj to, že mesto Stropkov –
odbor školstva a kultúry ako aj Podduklianské osvetove stredisko vo Svidníku
má vhodné výstavné priestory, v ktorých sa pravidelne organizujú
výstavy, ktoré v konečnom dôsledku tiež prispievajú k výchove
autorov.
Negatívom je malý počet autorov prihlásených do súťaže v I. a II.
vekovej skupine. A kde práce ešte stále nespĺňajú základné kritéria,
ako formát, kvalitu papiera, minimálnu technickú úroveň. Chýba kompozícia
záberov. Nedostatky pri práci so svetlom a priestorom a výberom témy.
V multimediálnej prezentácií práce neboli zaslané.

OKRES SVIDNÍK

I. skupina do 16 rokov – kategória farebná fotografia:
prvé miesto získala Marianna Marusínová za
kolekciu fotografií „Návšteva v záhrade,“ „Oči zrkadlá duše“ a
„Malá modelka“. Druhé a ani tretie miesto udelené nebolo.
II. skupina do 21 rokov – kategória farebná fotografia:
prvé ani druhé miesto udelené nebolo a tretie miesto získala
Andrea Kaščáková za fotografiu „Ohnivé
lúče“.
Čestné uznanie bolo udelené Veronike Bezecnej za
fotografiu „Reflexia“ a Filipovi Saloňovi za
fotografiu „Deštrukcia“.
V kategórii čiernobiela fotografia prvé a ani druhé miesto
udelené nebolo. Tretie miesto získala Andrea
Kaščáková
za fotografiu „Zimná krajina“. Čestné
uznanie
v tejto kategórii bolo udelené Veronike
Bezecnej
za fotografiu „Radana“ a Samuelovi
Sotákovi
za fotografiu „Pokora“.
III. skupina nad 21 rokov – kategória farebná
fotografia

1. miesto: PaedDr. Július Alcnauer za kolekciu
fotografií „Tiene“ a „Za oknom“
2. miesto: Ing. Dušan Ignác za kolekciu fotografií
„Sánkar,“ “Rýchlokorčuľovanie“ a “Hockey-U-18“
2. miesto: Ing. Ladislav Lukáč za fotografie
„Huslista“ a „Ideeeš!“
3. miesto: Ing. Imrich Krestianko za fotografiu
„Ráno po búrke
3. miesto: Štefan Trusa za fotografiu
„Makovičky“
Kategória čiernobiela fotografia
1. miesto: Ing. Dušan Ignác – za fotografiu
„V poli“
2. miesto: Ing. Dušan Ignác – za fotografie
„Oddych“ a „Vlastný svet“
2. miesot: Mária Jurčová – za fotografie
„Sestry“ a „Starká“
3. miesto: Štefan Trusa – za fotografie
„Paula“ a „Rachel“
Čestné uznanie:
Ing .Ladislav Lukáč za fotografie “Podanie“ a
„Hijó“
Mgr.Jaroslav Micenko, DiS .art. za fotografiu
„Konečne svoji“

OKRES STROPKOV

I. skupina do 16 rokov – kategória farebná
fotografia

1. miesto: Gabriela Soóšová za fotografie
„Ruža“ a „Pavúčia sieť“
2. miesto: Michaela Vašková za fotografiu „Moje
prvé husle“
3. miesto: Sofia Jakubová za fotografie „Zákutie
Prahy“ a „Žena ako ruža“
Kategória čiernobiela fotografia

Čestné uznanie:
Sofia Jakubová za fotografiu „Svet očami
opilca“
II. skupina do 21 rokov – kategória farebná fotografia
1. miesto: Radoslava Surmanková za kolekciu prác
„Krása odlišnosti,“ „Státie spolu“ a „Nedotknuteľný“
2. miesto: Matúš Motyka za fotografie „Žeriav
popolavý,“ a „Okno do sveta“
3. miesto: neudelené
Kategória čiernobiela fotografia
1. miesto: neudelené
2. miesto: Radoslava Surmanková za fotografiu
„Rozhľad“ a „V strehu“
3. miesto: Matúš Motyka za fotografiu
„Najcennejší duše kútik “
III. skupina nad 21 rokov – kategória farebná
fotografia

1. miesto: Magdaléna Koleničová za fotografiu:
„Jeseň“
2. miesto: Matúš Cichý za kolekciu
3 makrofotografií fotografií: „Nosáč,“ „Grasspunk“ a
„Drummer“
3. miesto: Michal Bujdoš za fotografie „Nebeské
schody“ a „Uväznená príroda“
Kategória čiernobiela fotografia
1. miesto: Emil Jakubčo za kolekciu fotografií
„Farmer,“ „Mysterius“ a „Honest“
2. miesto: Magdaléna Koleničová za kolekciu
fotografií „Uličkami Jeruzalema III.,“ „Pri múre nárekov“ a
„Uličkami Jeruzalema – Židovský cintorín“
3. miesto: Ing. Anton Hričan za kolekciu fotografií „Spartan Race 3,“
„Zachraňovanie žaby II.“ a „Dialóg“
Čestné uznanie bolo udelené: Vladimír
Ivanko
za fotografiu: „Vodné víly“
V kategórii multimediálna prezentácia nebolo udelené 1.,
2. a ani 3. miesto.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter