Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Súťažná prehliadka našich folklóristov

Hudobný folklór
dospelých je regionálna súťažná postupová prehliadka ľudových hudieb,
speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov, ktorej
vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva
kultúry SR a realizátorom Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku.
Organizuje sa raz za 3 roky pre folkloristov nad 16 rokov. Tohto roku sme
pozvali súťažiacich v spolupráci s obcou Vyšná Olšava do priestorov ich
kultúrneho domu 8. septembra 2019.

Na podujatí sa prezentovalo 15 súťažných čísel z okresov Svidník a
Stropkov, porota v zložení dlhoročná vedúca ženskej speváckej skupiny FS
Železiar Andrea Rendošová z Košíc, umelecká vedúca FS Makovica a DFS
Makovička a riaditeľka Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku
Mária Pajzinková a predseda poroty – hudobný redaktor Slovenského
rozhlasu, vedúci ľudovej hudby, multiinštrumentalista Milan Rendoš
z Košíc, rozhodli takto:
Sólisti speváci
Okres Svidník: zlaté pásmo a titul laureát získal Jaroslav
Nagajda
(FSk Brežinky z Mestiska), zlaté pásmo patrilo
Anne Borisovej a Kvetoslave Timkovej z Kurimky.
V striebornom pásme sú Helena Macková a Valéria
Hladoníková
(SS Mlynarivsky nevisty) a bronzové pásmo získala
Magdaléna Jackaninová z Kračúnoviec.
Okres Stropkov: zlaté pásmo a titul laureát získal Jakub
Hurný
(FS Stropkovčan zo Stropkova), zlaté pásmo získal
Martin Krajnik (FS Stropkovčan zo Stropkova) a
bronzové pásmo patrilo Jánovi Ovsaníkovi (FSk
Stropkovčani zo Stropkova).
Spevácke skupiny
Za okres Svidník bolo zlaté pásmo a titul laureát udelené
folklórnej skupine Brežinky z Mestiska, strieborné
pásmo speváckej skupine Topľanky z Giraltoviec,
ženskej speváckej skupine Svidníčanka zo Svidníka
a speváckej skupine Svidnícki heligonkare zo
Svidníka.
V okrese Stropkov bolo zlaté pásmo udelené folklórnej skupine
Olšavan z Vyšnej Olšavy a speváckej skupine
FS Stropkovčan zo Stropkova.
Ľudová hudba
Strieborné pásmo patrí Topľanským heligonkárom
z Kračúnoviec

Sólista inštrumentalista
Zlaté pásmo získal Štefan Perát (FS
Stropkovčan).
Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien sa uskutočnil odborný seminár
s účasťou spevákov, muzikantov a vedúcich skupín, na ktorom porota
vyzdvihla kladné stránky každého vystúpenia a zároveň odporučila čo by
zvýšilo jeho kvalitu.
Súťažiacim gratulujeme, divákom ďakujeme za príjemnú atmosféru a
poďakovanie patrí aj celému tímu vo Vyšnej Olšave na čele so starostom
obce Jurajom Kasardom, ktorí nám vytvorili výborné podmienky na realizáciu
podujatia.
V krajskom kole, ktoré sa bude konať 28. septembra 2019 v Zámutove, náš
región budú reprezentovať speváci Jaroslav Nagajda, Jakub Hurný
a FSk Brežinky.

-pos sk-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter