Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Súťaž o najkrajší maturitný pozdrav vyhrali gymnazisti zo 4. B

Koncom októbra minulého roka sme vyhlásili tretí ročník súťaže
o najkrajší maturitný pozdrav. Zapojilo sa do nej päť maturitných tried
zo stredných škôl v meste. Hodnotili sme grafické a textové spracovanie,
ale aj nápaditosť a originalitu. Naši čitatelia sa mohli zapojiť aj do
internetového hlasovania, ktoré však malo iba poradný hlas. Aj keď našim
internetovým čitateľom sa najviac páčil maturitný pozdrav 4. A zo SOŠ
elektrotechnickej, redakcia napokon rozhodla o tom, že víťazmi tretieho
ročníka súťaže o najkrajší maturitný pozdrav sa stali stropkovskí
gymnazisti zo 4. B. Cenu za víťazstvo im odovzdáme osobne počas posledného
zvončeka. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým maturitným ročníkom
ďakujeme za účasť v súťaži.

Pozrite –
Hlasovanie o naj… maturitný pozdrav 2009/2010

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter