Súťaž mladých záchranárov vyhrali žiaci zo ZŠ Konštantínova

<p>V rekreačnej oblasti
Domaša – Tíšava sa uplynulý piatok uskutočnil 5. ročník súťaže
Mladý záchranár. Podujatie zorganizoval Odbor civilnej ochrany a krízového
riadenia ObÚ (OCOa KR) v Stropkove a v jubilejnom ročníku zaznamenali
rekordnú účasť jedenástich družstiev z ôsmich základných škôl
okresu.

<p>„Veľmi ma teší skutočnosť, že v tomto roku máme
prihlásených až jedenásť družstiev. Našim cieľom je naučiť a viesť
žiakov základných škôl k tomu, aby sa vedeli vysporiadať s mimoriadnymi
situáciami, naučili orientovať v prírode a dokázali poskytnúť prvú
pomoc. Aj skladba jednotlivých úloh bola koncipovaná v zmysle tejto
myšlienky. Narastajúci záujem o účasť v súťaži je pre nás dôkazom,
že podujatie má čoraz väčšiu obľubu. Na druhej strane, aj my z roka na
rok registrujeme stále lepšie pripravené družstvá, tak z hľadiska
teórie, ako aj praktických cvičení,“
vysvetlil vedúci
OCOaKR Miroslav Fečko. Štvorčlenné družstvá súťažili v príjemnom
jesennom počasí na tíšavskej pláži a na šiestich stanovištiach
predviedli svoje teoretické i praktické poznatky z civilnej ochrany. Okrem
testov žiaci absolvovali zdravotnícku prípravu, civilnú ochranu, prípravu
na evakuáciu, topografiu, hasenie malých požiarov a streľbu zo vzduchovky.
Prvenstvo si v tomto roku vybojovali žiaci z druhého družstva ZŠ
Konštantínova (J. Adamica, Z. Rusinková, K. Kružová, O. Regrút), druhé
miesto získali ich kolegovia z prvého družstva (V. Kostilníková, D.
Pališin, L. Džupinová, T. Soóš). Tretie skončilo prvé družstvo zo ZŠ na
Mlynskej (F. Skala, J. Staško, L. Zajarošová, B. Dovičáková). Ďalšie
družstvá skončili v poradí: 4. ZŠ Lomné, 5. ZŠ Bukovce II, 6. ZŠ
Turany n./O., 7. ZŠ Kolbovce, 8. ZŠ Bukovce I, 9. ZŠ Havaj, 10. ZŠ
Mlynská II, 11. ZŠ Hrnčiarska.
M. Fečko adresoval poďakovanie za zdarný priebeh podujatia okrem
zúčastnených žiakov aj ich pedagógom, sponzorom a starostom obcí, ktorí
boli nápomocní pri organizácii 5. ročníka súťaže Mladý
záchranár.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter