Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Súťaž fotoamatérov AMFO 2014

<p>Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a
Prešovský samosprávny kraj vyhlasujú súťaž amatérskej fotografie AMFO
2014. Okresná súťaž, ktorú organizuje Odbor školstva a kultúry MsÚ
v Stropkove je prvým stupňom celoštátnej súťaže AMFO – najstaršou
súťažnou prehliadkou fotografií na Slovensku. Uzávierka pre doručenie
súťažných fotografických prác je 28. marca 2014, vernisáž a
vyhodnotenie výstavy spojené s rozborovým seminárom sa uskutoční
4. apríla vo vestibule MsKS v Stropkove. <strong>Výstava potrvá do
2. mája 2014.</strong> Krajské vyhodnotenie AMFO 2014 sa uskutoční
v Ľubovnianskom osvetovom stredisku v Starej Ľubovni.<br>
Cieľom súťaže je konfrontovať tvorivé výsledky súčasnej tvorby
amatérskych fotografov Prešovského kraja. Výstavnou prezentáciou zvyšovať
záujem o fotografiu u ľudí všetkých vekových skupín.<br>
Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf, občan SR.
Súťaž sa člení podľa vekových a formálnych kritérií. Každý
súťažiaci môže svoje diela prihlásiť do jednotlivých kategórií (autori
nad 21 rokov, autori do 21 rokov, autori do 16 rokov).<br>
Odborná porota ktorú menuje vedúci OŠK Mestského úradu v Stropkove
navrhne oceniť a vystaviť fotografie s postupom na krajskú súťaž do
Starej Ľubovne.<br>
Pre rok 2014 vyhlasuje NOC tematickú kategóriu: <strong>VODA.</strong><br>
Pre tematickú kategóriu platia všetky technické podmienky ako pre iné
kategórie. Zúčastniť sa môžu autori všetkých vekových skupín.
Hodnotené budú bez rozlíšenia veku.<br>
Bližšie informácie získate na OŠK Mestského úradu v Stropkove alebo na
tel.: 054/486 8892. Prihlášky na okresnú súťaž AMFO si môžu
záujemcovia vyzdvihnúť priamo na OŠK, prípadne si ich môžu stiahnuť aj
z internetovej stránky: <a
href=“http://www.stropkov.sk“>www.stropkov.sk</a><br>
<strong>-ošk-</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter