Súťaž fotoamatérov AMFO 2012

<p>Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a
Prešovský samosprávny kraj vyhlasujú súťaž amatérskej fotografie AMFO
2012. Okresná súťaž, ktorú organizuje Odbor školstva a kultúry MsÚ
v Stropkove je prvým stupňom celoštátnej súťaže AMFO – najstaršou
súťažnou prehliadkou fotografií na Slovensku.

<p>Uzávierka pre doručenie súťažných fotografických prác je 30. marca
2012, vernisáž a vyhodnotenie výstavy spojené s rozborovým seminárom sa
uskutoční 13. apríla vo vestibule MsKS v Stropkove. Výstava
potrvá do 4. mája 2012.
Krajské vyhodnotenie AMFO 2012 sa
uskutoční v Ľubovnianskom osvetovom stredisku v Starej Ľubovni.
Cieľom súťaže je konfrontovať tvorivé výsledky súčasnej tvorby
amatérskych fotografov Prešovského kraja. Výstavnou prezentáciou zvyšovať
záujem o fotografiu u ľudí všetkých vekových skupín.
Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf, občan SR.
Súťaž sa člení podľa vekových a formálnych kritérií. Každý
súťažiaci môže svoje diela prihlásiť do jednotlivých kategórií (autori
nad 21 rokov, autori do 21 rokov, autori do 16 rokov).
Odborná porota ktorú menuje vedúci OŠK Mestského úradu v Stropkove
navrhne oceniť a vystaviť fotografie s postupom na krajskú súťaž do
Starej Ľubovne.
Bližšie informácie získate na OŠK Mestského úradu v Stropkove alebo na
tel.: 054/486 8892. Prihlášky na okresnú súťaž AMFO si môžu
záujemcovia vyzdvihnúť priamo na OŠK, prípadne si ich môžu stiahnuť aj
z internetovej stránky: www.stropkov.sk
Ošk-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter