Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Súpis obyvateľov a ich povinnosti

Na začiatku urbára sa po spomínaných bodoch (punkty) uvádza aj súpis
obyvateľov, ktorý je pomerne totožný so súpisom z roku 1772. Tento súpis
obyvateľov a zemepánov mestečka Stropkov bol nezmenený, ale len doplnený
o niektoré povinnosti a nadobudol iný vzhľad. V tomto súpise sa
nenachádzali opustené usadlosti a stoliční komisári doplnili do tohto
súpisu pešie roboty poddaných a práce s dobytkom, ich naturálne
povinnosti, peniaze za usadlosť a deviatok, ktorý odovzdávali
v naturáliách.
V týchto tabuľkách je dokopy 129 ľudí, z ktorých 99 sú poddaní,
14 sú želiari s domom, 14 majú slobodu sťahovania a 2 podželiari.
Zemepánmi boli opäť Ján Barkóci, Keglevič, Anton Starai, Samuel Dežefi,
Wolfgang Večei, Kolonel Almáš, Ladislav Šenei, Imrich Horvát. Všetci
poddaní, samozrejme tí, ktorí mali na čom hospodáriť, odvádzali deviatok
v naturáliách, okrem ľanu a konope. Veľkosť poddanskej usadlosti
u 113 poddaných predstavovala dokopy 19 6/8 usadlosti. Intravilán
u 109 poddaných mal rozlohu 52 1/4 bratislavských meríc (1097,25 árov).
Orná pôda u 113 poddaných mala rozlohu 401 bratislavských meríc (8421
árov) a rozloha lúk bola 146 1/2 koscov (4204,55 árov). Tí istí poddaní,
okrem želiarov s domom a podželiarov, vykonávali prácu s dobytkom, ktorá
predstavovala dohromady 1027 dní za jeden rok. Všetkých 129 ľudí
vykonávalo pešiu prácu, ktorá činila 2330 dní za jeden rok.
Okrem 2 podželiarov, všetci ostatní platili cenzus vo výške 1 zlatý (127
zlatých). Okrem želiarov a podželiarov, odovzdávalo 113 ľudí naturálne
dávky: drevo na oheň, priadza, živočíšny tuk, kohúty, sliepky a vajcia.
Dokopy za jeden rok odovzdali 19 3/4 siah (Udávali sme hodnotu 3,5966 m2 )
dreva na oheň (71,032 m2), 118 1/2 funtov (Udávali sme hodnotu 514,4 g )
priadze (60 956,4 g), 19 3/4 holieb (Uvádzali sme hodnotu 0,884 l)
živočíšneho tuku (17,459 l), 39 1/2 kohútov, 39 1/2 sliepok a 237 vajec.
Podpísaný bol Mikuláš Maťašovský a Andrej Berkei, spolu s ich
pečiatkami.

Záverečné zhrnutie Tereziánskeho urbára

V súpise na konci urbára bolo zaznamenaných 107 poddanských rodín,
14 želiarskych rodín s domom, 2 podželiarske rodiny, 6 opustených
usadlostí a 6 obyvateľov so slobodu sťahovania.
V ďalšom súpise urbára bolo zaznačených 129 ľudí, z ktorých 99 boli
poddaní, 14 boli želiari s domom, 14 mali slobodu sťahovania a
2 podželiari. Veľkosť poddanskej usadlosti u 113 poddaných predstavovala
dokopy 19 6/8 usadlosti. Intravilán u 109 poddaných mal rozlohu 52 1/4
bratislavských meríc (1097,25 árov). Orná pôda u 113 poddaných mala
rozlohu 401 bratislavských meríc (8421 árov) a rozloha lúk bola 146 1/2
(4204,55 árov). Tí istí poddaní, okrem želiarov s domom a podželiarov,
vykonávali prácu s dobytkom, ktorá predstavovala dohromady 1027 dní za
jeden rok. Všetkých 129 ľudí vykonávalo pešiu prácu, ktorá činila
2330 dní za jeden rok. Okrem 2 podželiarov, všetci ostatní platili cenzus
vo výške 1 zlatý (127 zlatých). Okrem želiarov a podželiarov,
odovzdávalo 113 ľudí naturálne dávky: drevo na oheň, priadza,
živočíšny tuk, kohúty, sliepky a vajcia. Dokopy za jeden rok odovzdali 19
3/4 siah dreva na oheň (71,032 m2), 118 1/2 funtov priadze (60 956,4 g), 19
3/4 holieb živočíšneho tuku (17,459 l), 39 1/2 kohútov, 39 1/2 sliepok a
237 vajec.
Zdroj:
https://archives.hungaricana.hu/…en-sztropko/?…,
str. 30 – 34.
Mestský úrad v Stropkove – Mgr. Ľuboslav Šmajda

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter