Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Sumár výsledkov volieb do Európskeho parlamentu v obvode Stropkov

1. SMER-SD 36,15 %, 2. SDKÚ- DS 12,07 %, 3. SNS 11,36 %

Vo volebnom obvode Stropkov bolo v 52 volebných okrskoch zapísaných
16054 voličov, ktorým bolo vydaných 3386 obálok. Zúčastnení voliči
vhodili do urien 3381 obálok, platných hlasov bolo 3272 (96,77 %). Volebná
účasť za celý obvod predstavovala 21,09 %.

Najvyššiu účasť zaznamenali v Bystrej (77,78 %) a k urnám prišla aj
väčšina voličov vo Vyšnom Hrabovci (64,29 %) a Krišľovciach (62,86 %).
Percentuálne najmenej ľudí volilo v meste Stropkov (14,81 %), pričom
v najväčšom okrsku č. 4 (časť Hrnčiarskej, Za jarkom, Orgovánová),
prišlo z 1148 voličov svoj hlas odovzdať len 83 z nich, čo predstavuje
7,23%-nú účasť. Z obcí bol najmenší záujem o eurovoľby v Chotči
(15,10 %) a Havaji (16,98 %).
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu vo volebnom obvode
Stropkov:
1. SMER-SD 36,15 % (1183 hlasov), 2. SDKÚ-DS 12,07 %
(395), 3. SNS 11,36 % (372), 4. KDH 10,42 % (341), 5. ĽS-HZDS 10,02 %
(328), 6. SaS 4,70 % (154), 7. KSS 3,94 % (129), 8. SF 2,13 % (70),
9. Strana zelených 2,04 % (67), 10. KDS – OKS 1,83 % (60), 11. SDĽ
1,31 % (43), 12. Misia 21 1,16 % (38), 13. LIGA 1,03 % (34), 14. DS
0,70 % (23), 15. Agrárna strana vidieka 0,61 % (20), 16. SMK 0,45 % (15).
Stropkovský kandidát na europoslanca Stanislav Čečko (SNS) získal v rámci
Slovenska 1492 prednostných hlasov, čo je ôsmy najvyšší počet spomedzi
kandidátov jeho strany.
Výsledky hlasovania v eurovoľbách v SR: 1. SMER – SD
(32,01 %), 2. SDKÚ-DS (16,98 %), 3. SMK (11,33 %), 4. KDH (10,87 %),
5. ĽS-HZDS (8,97 %), 6. SNS (5,55 %), 7. SaS (4,71 %), 8. SZ (2,11 %),
9. KDS-OKS (2,10 %), 10. KSS (1,65 %), 11. SF (1,57 %), DS (0,29 %),
12. SDĽ (0,62 %), 13. ASV (0,45 %), 14. MISIA 21 – HKS (0,42 %),
15. LIGA (0,28 %). Na voľbách sa zúčastnilo 19,64 % oprávnených
voličov.

V obciach stropkovského okresu bolo do zoznamu voličov
zapísaných 7818 osôb, na voľbách sa zúčastnilo 2110 z nich (volebná
účasť predstavovala 26,99 %). Odovzdaných bolo 2052 platných
hlasov.

Volebné výsledky v obciach okresu: 1. SMER-SD 38,99 % (800
hlasov), 2. SNS 11,35 % (233), 3. ĽS-HZDS 10,67 % (219), 4. SDKÚ- DS
9,94 % (204), 5. KDH 7,75 % (159), 6. KSS 4,92 % (101), 7. SaS 3,65 %
(75), 8. SZ 2,29 % (47), 9. SF 2,24 % (46), 10. SDĽ 1,95 % (40),
11. Misia 21 1,51 % (31), 12. KDS – OKS 1,46 % (30), 13. LIGA 1,02 %
(21), 14. DS 0,93 % (19), 15. SMK-MKP 0,73 % (15), 16. ASV 0,68 % (14).
V 10 volebných okrskoch v meste Stropkov bolo do zoznamu voličov
zapísaných 8236 osôb, na voľbách sa zúčastnilo 1276 z nich (volebná
účasť predstavovala 15,49 %). Odovzdaných bolo 1220 platných
hlasov.

Volebné výsledky v meste: 1. SMER-SD 31,39 % (383 hlasov),
2. SDKÚ- DS 15,66 % (191), 3. KDH 14,92 % (182), 4. SNS 11,39 % (139),
5. ĽS-HZDS 8,93 % (109), 6. SaS 6,48 % (79), 7. KDS – OKS 2,46 % (30),
8. KSS 2,30 % (28), 9. SF 1,97 % (24), 10. SZ 1,80 % (22), 11. LIGA
1,07 % (13), 12. Misia 21 0,57 % (7), 13. ASV 0,49 % (6), 14. DS 0,33 %
(4), 15. SDĽ 0,25 % (3), 16. SMK-MKP 0 % (0),

Volebné výsledky v jednotlivých volebných okrskoch:
Baňa (volebná účasť 23,42 %): KDH 8 hlasov, SNS 8,
SMER-SD 7, ĽS-HZDS 6, SDKÚ- DS 4, SMK 2, SaS 1, SF 1.
Breznica (27,97 %): SMER-SD 63 , SDKÚ- DS 29, KDH 18,
ĽS-HZDS 17, SaS 7, SNS 7, SZ 4, SDĽ 3, KSS 3, Misia 21 2, KDS – OKS 2, SF
2, LIGA 1.
Breznička (19,44 %): SMER-SD 5, SDKÚ- DS 4, ĽS-HZDS 2, SDĽ
2, KDH 2, Misia 21 1, SMK 1, KSS 1, SNS 1, SF 1.
Brusnica (29,41 %): SMER-SD 18, KDH 15, SDKÚ- DS 9, ĽS-HZDS
5, KSS 5, SF 3, ASV 3, KDS – OKS 3, SNS 2, SDĽ 2, Misia 21 2, SaS 1, SZ 1,
DS 1, SMK 1, LIGA 1.
Bukovce (18,42 %): SMER-SD 27, SDKÚ- DS 10, SNS 9, ĽS-HZDS
7, KDH 6, KDS – OKS 4, KSS 3, SDĽ 3, SZ 2, SaS 1, ASV 1, SMK 1, SF 1.
Bystrá (77,78 %): SMER-SD 15, SaS 3, KDH 2, KDS – OKS 2,
ĽS-HZDS 2, SZ 1, SMK 1, KSS 1, SF 1.
Bžany (20,45 %): SNS 7, SMER-SD 6 , SDKÚ- DS 5, ĽS-HZDS 2,
KDH 2, SaS 1, DS 1, KSS 1, SDĽ 1, SF 1.
Duplín (22,63 %): SMER-SD 22, ĽS-HZDS 14, SDKÚ- DS 13, KSS
12, SaS 6, SNS 4, KDH 3, Misia 21 3, SZ 1.
Gribov (30,82 %): SMER-SD 15, ĽS-HZDS 10, SNS 7, SaS 2, KDH
2, SDKÚ- DS 2, SZ 1, DS 1, Misia 21 1, ASV 1, KDS – OKS 1, SMK-MKP 1, KSS 1,
SDĽ 2, SF 1.
Havaj (16,98 %): SMER-SD 20, ĽS-HZDS 9, KDH 8, KSS 6, SDKÚ-
DS 3, SNS 2, SaS 1, SZ 1, SDĽ 1, SF 1.
Chotča (15,10 %): SMER-SD 34, ĽS-HZDS 9, KDS – OKS 4, KSS
4, SDKÚ- DS 3, Misia 21 3, SMK-MKP 2, SNS 2, SF 2, SDĽ 1.
Jakušovce (50,00 %): SMER-SD 7, KSS 6, SDKÚ- DS 5, ĽS-HZDS
2, SZ 1, DS 1, Misia 21 1, SNS 1, LIGA 1, SF 1.
Kolbovce (23,58 %): SMER-SD 15, ĽS-HZDS 2, SNS 6, SDKÚ- DS
1, KSS 1, LIGA 1, SF 1.
Korunková (37,04 %): SDKÚ- DS 11, KDH 7, SMER-SD 4, KSS 3,
KDS – OKS 2, ĽS-HZDS 1, SMK 1, LIGA 1.
Kožuchovce (28,13 %): SMER-SD 9, ĽS-HZDS 2, SZ 1, KDS –
OKS 1, KSS 1, SDĽ 1, SF 1, KDH 1.
Krišľovce (62,86 %): SDKÚ- DS 6, KSS 3, ĽS-HZDS 3, SMER-SD
3, SaS 2, SZ 1, SNS 1, LIGA 1, SDĽ 1, SF 1.
Kručov (19,57 %): SMER-SD 14, SNS 6, SaS 4, ĽS-HZDS 3,
SDKÚ- DS 2, SZ 1, SMK 1, LIGA 1, SDĽ 1, KDH 1.
Krušinec (22,11 %): SDKÚ- DS 12, SMER-SD 9, SDĽ 4, LIGA 3,
ĽS-HZDS 3, KSS 3, SNS 2, KDH 2, Misia 21 1, ASV 1, SF 1.
Lomné (21,30 %): SMER-SD 15, SNS 11, SDKÚ- DS 6, SZ 3, KDH
3, ĽS-HZDS 2, KSS 2, DS 1, KDS – OKS 1, SDĽ 1, SF 1.
Makovce (26,06 %): SMER-SD 19, SaS 3, SNS 2, ĽS-HZDS 2,
SDKÚ- DS 2, Misia 21 1, LIGA 1, SDĽ 1, SF 1, KDH 1.
Malá Poľana (40,00 %): SMER-SD 18, SNS 5, SZ 4, KDH 4,
ĽS-HZDS 3, KSS 2, SF 2.
Miková (35,48 %): SMER-SD 14, KDH 7, KSS 7, SDKÚ- DS 5,
ĽS-HZDS 4, SF 2, SZ 2, ASV 1, KDS – OKS 1, LIGA 1.
Miňovce (23,93 %): ĽS-HZDS 14, SNS 14, SMER-SD 13, SaS 8,
KDH 5, SDKÚ- DS 5, ASV 1, KDS – OKS 1, KSS 1, LIGA 1, SDĽ 1.
Mrázovce (18,82 %): SMER-SD 6, ĽS-HZDS 2, KSS 2, SaS 1,
SDKÚ- DS 1, Misia 21 1, SNS 1, KDH 1.
Nižná Olšava (37,65 %): SNS 73, SMER-SD 19, SDKÚ- DS 11,
KDH 7, ĽS-HZDS 3, SaS 3, SZ 2, DS 1, Misia 21 1, SMK 1, SDĽ 1, SF 1.
Oľšavka (31,09 %): SMER-SD 25, ĽS-HZDS 7, SZ 5, KDH 4, SNS
3, SDKÚ- DS 2, SaS 2, SF 2, SDĽ 2, Misia 21 1, ASV 1, KDS – OKS 1, KSS 1,
LIGA 1.
Potôčky (42,86 %): SMER-SD 6, SNS 6, SF 5, KSS 3, KDH 2,
SDKÚ- DS 2, DS 2, SaS 1.
Potoky (41,25 %): SMER-SD 12, Misia 21 6, SNS 5, ĽS-HZDS 4,
KSS 2, SDKÚ- DS 1, LIGA 1, SF 1, KDH 1.
Solník (36,36 %): SMER-SD 11, SDKÚ- DS 2, ĽS-HZDS 1, LIGA
1, SF 1.
Staškovce (25,61 %): SMER-SD 20, KSS 6, SDKÚ- DS 4, ĽS-HZDS
2, KDH 2, DS 2, SaS 1, SZ 1, Misia 21 1, KDS – OKS 1, SNS 1.
Šandal (17,89 %): KDH 10, ĽS-HZDS 7, SMER-SD 7, SNS 5,
SDKÚ- DS 4, DS 3, KDS – OKS 2, KSS 2, SaS 1, LIGA 1, SDĽ 1.
Tisinec (22,41 %): SMER-SD 26, SDKÚ- DS 8, ĽS-HZDS 7, SNS 5,
SDĽ 3, KDH 3, SaS 2, Misia 21 2, ASV 1, KDS – OKS 1, SMK-MKP 1, KSS 1, LIGA
1.
Tokajík (44,44 %): SMER-SD 21, ĽS-HZDS 7, SDKÚ- DS 4, SaS
3, KDH 3, KSS 3, SZ 1, KDS – OKS 1, SDĽ 1.
Turany n./O. (19,76 %): SMER-SD 16, SDKÚ- DS 14, SNS 13, KDH
6, ĽS-HZDS 4, SaS 3, SZ 3, SDĽ 3, SF 2, KDS – OKS 1, KSS 1, LIGA 1.
Varechovce (30,15 %): SMER-SD 18, ĽS-HZDS 7, SaS 2, KSS 2,
KDH 5, SZ 1, SDKÚ- DS 1, SNS 1, LIGA 1, SF 1.
Veľkrop (28,57 %): SMER-SD 20, ĽS-HZDS 6, SaS 6, SNS 3,
SDKÚ- DS 1, ASV 1, KSS 1, SDĽ 1, SF 1, KDH 1.
Vislava (45,76 %): SMER-SD 52, ĽS-HZDS 8, KSS 4, SNS 3, SF 3,
SaS 3, SDKÚ- DS 3, DS 2, SZ 1, Misia 21 1, KDH 1.
Vladiča (50,00 %): SMER-SD 12, ĽS-HZDS 9, KDH 4, SDKÚ- DS
1, DS 1, Misia 21 1, ASV 1, KSS 1. SNS 1.
Vojtovce (33,02 %): SMER-SD 20, ĽS-HZDS 4, SaS 3, SNS 2, SZ
2, SMK 2, KSS 1, KDH 1.
Vyškovce (33,61 %): SMER-SD 13, ĽS-HZDS 6, SZ 4, SaS 2,
Misia 21 2, SNS 2, SDĽ 2, SDKÚ- DS 1, DS 1, KSS 1, SF 1, KDH 1.
Vyšná Olšava (22,12 %): SMER-SD 55, SNS 11, KDH 7, ĽS-HZDS
6, SDKÚ- DS 5, SZ 3, KSS 2, ASV 1, KDS – OKS 1, LIGA 1, SDĽ 1, SF 1.
Vyšný Hrabovec (64,29 %): SMER-SD 69, ĽS-HZDS 5, KDH 3, SaS
2, KSS 2, SDKÚ- DS 2, SF 2, DS 1, ASV 1, SNS 1.

Mesto Stropkov
Volebný okrsok č. 1 (18,59 %): SMER-SD 22, SDKÚ- DS 9, SNS
9, ĽS-HZDS 8, KDH 7, SaS 5, SF 2, SZ 1, KDS – OKS 1, KSS 1, LIGA 1.
Volebný okrsok č. 2 (17,47 %): SMER-SD 42, KDH 25, SNS 25,
SDKÚ- DS 23, SaS 14, ĽS-HZDS 13, SZ 2, ASV 1, KDS – OKS 1, KSS 2, LIGA 4,
SDĽ 1.
Volebný okrsok č. 3 (19,54 %): SMER-SD 59, SDKÚ- DS 24, KDH
23, SNS 18, ĽS-HZDS 13, SaS 9, LIGA 5, SF 2, SZ 1, DS 1, Misia 21 1, KDS –
OKS 1, KSS 1.
Volebný okrsok č. 4 (7,23 %): SMER-SD 36, SDKÚ- DS 13, SNS
10, SaS 6, KDH 5, ĽS-HZDS 4, KSS 4, LIGA 1, SF 1.
Volebný okrsok č. 5 (14,07 %): SMER-SD 32, SDKÚ- DS 17,
ĽS-HZDS 16, SNS 9, KDH 9, KDS – OKS 6, SaS 5, SZ 3, Misia 21 3, DS 2, ASV 2,
KSS 2.
Volebný okrsok č. 6 (16,46 %): SMER-SD 35, KDH 32, SDKÚ- DS
27, SNS 13, SaS 12, KDS – OKS 10, SF 6, ĽS-HZDS 5, SZ 5, KSS 4, DS 1, Misia
21 2, ASV 1.
Volebný okrsok č. 7 (14,16 %): SMER-SD 48, KDH 29, SDKÚ- DS
23, SNS 17, ĽS-HZDS 9, SaS 7, SZ 4, KSS 3, SF 3, ASV 1, LIGA 1, SDĽ 1.
Volebný okrsok č. 8 (19,80 %): SMER-SD 46, SDKÚ- DS 33,
ĽS-HZDS 28, KDH 26, SNS 24, SaS 12, SF 8, KSS 6, SZ 2, ASV 1, KDS – OKS 1,
SDĽ 1.
Volebný okrsok č. 9 (15,97 %): SMER-SD 44, KDH 18, SDKÚ- DS
16, SNS 12, ĽS-HZDS 10, SaS 9, KDS – OKS 6, KSS 5, SZ 2, Misia 21 1, SF
1.
Volebný okrsok č. 10 (15,71 %): SMER-SD 19, KDH 8, SDKÚ-DS
6, KDS – OKS 4, ĽS-HZDS 3, SZ 2, SNS 2, LIGA 1, SF 1.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter