Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Súkromná základná umelecká škola slávila 5. výročie

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/25-szus-02.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Minulý piatok sa
v divadelnej sále mestského kultúrneho strediska konal Jubilejný koncert
pri príležitosti 5. výročia založenia Súkromnej základnej umeleckej
školy v Stropkove. O sedemnástej boli všetky miesta obsadené. Celým
večerom prítomných sprevádzal redaktor televízie JOJ a herec prešovského
Divadla Alexandra Duchnoviča Michal Iľkanin.</p>

<p>Ten svojím talentom a skúsenosťami hneď na začiatku navodil príjemnú
atmosféru, ktorá panovala počas celého podujatia. Okrem toho nechýbali
humorné príhody a vtipy v jeho podaní. Jeden z nich prinášame aj my.
<strong><em>„Viete, ako odlíšite Rusína od Taliana, Francúza či žida?
Talian má manželku i frajerku, ľúbi frajerku. Francúz má to isté, no
miluje manželku. žid je na tom podobne, ale má rád svoju mamu. A čo
Rusín? Ten si ľúbi vypiť.“</em></strong> Tieto humorné slová vyvolali
smiech u všetkých prítomných. Moderátor hneď v úvode privítal aj
riaditeľku a zriaďovateľku Súkromnej základnej umeleckej školy Janu
Bilecovú, ktorá sa publiku prihovorila. <strong><em>„Tento rok naša škola
oslávi päť rokov od svojho založenia. Takýto čas v živote človeka je
naozaj málo, no pre nás je to dlhá doba. Časť našej práce sa vám
predstaví na dnešnom jubilejnom koncerte. Teším sa, že ste si našli čas
stráviť s nami tento slávnostný večer. Chcela by som sa poďakovať mestu
Stropkov, že nám dalo priestor a možnosť založiť túto školu, tiež mojej
rodine, ktorá pri mne stála aj v neľahkých chvíľach. Pedagógom, pretože
oni majú zásluhu na tom, že sa naša škola rozvíja a dostáva do povedomia.
žiakom ďakujem za to, že sa rozhodli stať jej súčasťou a rodičom za
prejavenú dôveru. Spolu tvoríme dokonalý celok, ktorého výsledkom je
úspešná reprezentácia.“</em></strong> Celý jubilejný koncert sa delil na
pásma – komorné, ľudové a moderné, v ktorých sa prestavili nielen
žiaci tejto školy, ale aj ich pedagógovia. Začiatok vystúpení patril
učiteľom Miroslavovi Humeníkovi a Petrovi Kizákovi, ktorí sa predstavili
piesňou O sole mio. So songom Mamma mia sa predstavili pedagogičky. Diváci
boli z ich vystúpení nadšení, dokonca si s nimi pospevovali a na konci ich
odmenili obrovským potleskom. Samozrejme, detičky sa tiež nenechali
zahanbiť. Tancovali, spievali, hrali na hudobných nástrojoch a na tvárach im
žiarili úsmevy a radosť. Pri vystúpeniach, v ktorých pôsobili žiaci
spolu s učiteľmi bolo vidieť vzájomnú súdržnosť, porozumenie a pohodu.
Deti sa tešili, že môžu svojim rodičom, návštevníkom a hosťom
predviesť svoje celoročné úsilie . Na pedagógoch sa dalo spozorovať, že
svoju prácu nerobia z nutnosti či zo snahy o prezentáciu, ale s láskou a
pokorou. Koniec tohto kultúrneho podujatia patril príhovoru primátora mesta
Stropkova Ondrejovi Brendzovi, ktorý zároveň daroval pamätný list
riaditeľke a zriaďovateľke školy Jane Bilecovej. Tá zase poďakovala
celému kolektívu učiteľov a odovzdala im poďakovanie taktiež v podobe
pamätných listov. Organizátorom celého podujatia bola Súkromná základná
umelecká škola v Stropkove.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/25-szus-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/25-szus-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/25-szus-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/25-szus-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/25-szus-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/25-szus-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/25-szus-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/25-szus-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/25-szus-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/25-szus-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/25-szus-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/25-szus-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter