Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Štyri predložené projekty neboli úspešné, piaty posudzuje ministerstvo

<p>1. februára minulého roka bol na Mestskom úrade vytvorený nový Odbor
regionálneho rozvoja, prípravy a koordinácie projektov. Jednou z jeho
hlavných činností je tvorba, koordinácia a realizácia koncepcie programu
rozvoja Mesta Stropkov na úseku čerpania finančných zdrojov z projektov
Európskej únie, ako aj vykonávanie monitoringu všetkých zdrojov (projekty,
fondy, granty) finančnej alebo inej podpory pre potreby mesta.

<p>Vedúcim odboru je Michal Polák, ako koordinátor europrojektov, ktorý
monitoruje, vyhľadáva a identifikuje možnosti na získanie rozvojových
prostriedkov pracuje Daniel Lipka.
Kvôli revidovaniu stratégie Regionálneho operačného programu v auguste
2011 neboli do konca uplynulého roka vyhlásené žiadne nové výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Mesto sa teda do
žiadneho projektu v rámci ROP nemohlo zapojiť. Pracovníci nového odboru sa
preto zamerali na spracovanie a predkladanie žiadostí v rámci menších
projektov.
V januári minulého roka požiadali Ministerstvo školstva o poskytnutie
dotácie na realizáciu projektu v oblasti športu pod názvom Rok
futbalovej renesancie.
Požadovaná výška príspevku bola 25 950
eur. Koncom marca sa mesto uchádzalo o grant na výmenu strešnej
krytiny
na kaštieli za 6 tis. eur. V máji plánovala samospráva
vybudovať stlačený rozvod plynu na ulici Zámockej a SPP
požiadala o dotáciu 15 tis. eur. Začiatkom augusta minulého roka sa mesto
uchádzalo o grant z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
v rámci projektu Zachráňme spoločne komunitné centrum za
30 tis. eur. Ani jeden z predložených projektov však nebol úspešný.
„Všetky žiadosti, aj napriek tomu, že spĺňali požadované
kritéria a prešli formálnou kontrolou aj odborným hodnotením, neboli
úspešné vo výbere,“
vysvetlil prednosta MsÚ Ivan Kleban.
V štádiu posudzovania sa v súčasnosti nachádza projekt podaný na
Ministerstvo životného prostredia na vybudovanie skládky biologicky
rozložiteľných odpadov
pre región Stropkov v obci Chotča.
Požadovaná výška príspevku predstavuje 777 341 eur.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter