Štyri predložené projekty neboli úspešné, piaty posudzuje ministerstvo

<p>1. februára minulého roka bol na Mestskom úrade vytvorený nový Odbor
regionálneho rozvoja, prípravy a koordinácie projektov. Jednou z jeho
hlavných činností je tvorba, koordinácia a realizácia koncepcie programu
rozvoja Mesta Stropkov na úseku čerpania finančných zdrojov z projektov
Európskej únie, ako aj vykonávanie monitoringu všetkých zdrojov (projekty,
fondy, granty) finančnej alebo inej podpory pre potreby mesta.

<p>Vedúcim odboru je Michal Polák, ako koordinátor europrojektov, ktorý
monitoruje, vyhľadáva a identifikuje možnosti na získanie rozvojových
prostriedkov pracuje Daniel Lipka.
Kvôli revidovaniu stratégie Regionálneho operačného programu v auguste
2011 neboli do konca uplynulého roka vyhlásené žiadne nové výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Mesto sa teda do
žiadneho projektu v rámci ROP nemohlo zapojiť. Pracovníci nového odboru sa
preto zamerali na spracovanie a predkladanie žiadostí v rámci menších
projektov.
V januári minulého roka požiadali Ministerstvo školstva o poskytnutie
dotácie na realizáciu projektu v oblasti športu pod názvom Rok
futbalovej renesancie.
Požadovaná výška príspevku bola 25 950
eur. Koncom marca sa mesto uchádzalo o grant na výmenu strešnej
krytiny
na kaštieli za 6 tis. eur. V máji plánovala samospráva
vybudovať stlačený rozvod plynu na ulici Zámockej a SPP
požiadala o dotáciu 15 tis. eur. Začiatkom augusta minulého roka sa mesto
uchádzalo o grant z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
v rámci projektu Zachráňme spoločne komunitné centrum za
30 tis. eur. Ani jeden z predložených projektov však nebol úspešný.
„Všetky žiadosti, aj napriek tomu, že spĺňali požadované
kritéria a prešli formálnou kontrolou aj odborným hodnotením, neboli
úspešné vo výbere,“
vysvetlil prednosta MsÚ Ivan Kleban.
V štádiu posudzovania sa v súčasnosti nachádza projekt podaný na
Ministerstvo životného prostredia na vybudovanie skládky biologicky
rozložiteľných odpadov
pre región Stropkov v obci Chotča.
Požadovaná výška príspevku predstavuje 777 341 eur.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter