Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Štvorročný vlk dravý obeťou pytliaka

Poverený príslušník PZ dňa 18. marca 2019 začal trestné stíhanie za
prečin pytliactvo podľa § 310 ods. 1 Trestného zákona. Doposiaľ
nezistený páchateľ v presne nezistenom čase (od 15. do 16. marca 2019)
neoprávnene zasiahol do výkonu poľovníctva v poľovnom revíri
Poľovníckeho združenia Kamjana Driečna, v katastri obce Driečna v časti
s miestnym názvom Malá Driečna.

„Doposiaľ nezisteným spôsobom bez povolenia a v čase
ochrany ulovil jeden kus zveri vlk dravý (Canis lupus) vo veku približne
štyri roky a ponechal ho na mieste, pričom z neho nezisteným spôsobom
odstránil lebku, ktorú z miesta odniesol,“
informovala G.
Gabošová z Prevencie kriminality v Prešovskom kraji a dodala, že spôsob
ako aj ďalšie súvislosti spáchaného skutku sú predmetom šetrenia a
kadaver vlka bude podrobený patologicko-anatomickému a toxikologickému
vyšetreniu.
Podľa platnej vyhlášky k zákonu o ochrane prírody je vlk dravý zaradený
v zozname druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov
vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené
územia a v zozname chránených druhov európskeho významu. Vlka dravého je
zakázané celoročne chytať, zraňovať, usmrcovať a ničiť jeho obydlia,
najmä brlohy s mláďatami nielen na území Východných Karpát.
Vlk je lovec, ktorý síce zabíja konkrétne jedince, ale zároveň chráni
zdravie celej populácie. Vlci nelovia zdravé jedince, ktoré majú dostatok
sily na obranu, či ľahký útek, ale lovia hlavne neskúsené mláďatá, zver
chorú, poranenú, či s nekvalitne vyvinutými zmyslami. Je pravda, že
v zime pri veľmi vhodných podmienkach môžu uloviť i zdravého jedinca,
ale tiež je pravda to, že na rozdiel od človeka svoju korisť nikdy
v histórii nevyhubili.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter