Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Štvorica vodičov kamiónovej dopravy získala Čestné diplomy IRU

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU každoročne oceňuje vzorných
vodičov, ktorí plnia svoje povolanie k spokojnosti zamestnávateľa. Čestné
diplomy IRU a medailu of Honour 2017 pre vodičov kamiónovej dopravy si zo
stropkovskej spoločnosti Tesla Stropkov vyslúžila štvorica vodičov – p.
Jozef Juhas, p. Slavomír Jaselský, p. Andrej Gondek a p. Stanislav
Hamarčák.

Podmienok na udelenie spomínaného ocenenia je hneď niekoľko. Podľa
ustanovení nariadenia IRU sa vyznamenanie udeľuje vodičom vnútroštátnej a
medzinárodnej cestnej dopravy tovaru alebo osôb, ktorí robili česť svojej
profesii tým, že jazdili bezpečne, boli lojálni k svojmu zamestnávateľovi
a prejavili morálne kvality. Rovnaké podmienky platia pre osoby dopravných
spoločností, ktorí riadia vlastné vozidlá. Ocenení sú vodiči, ktorí
aktívne a riadne vykonáva svoju profesiu po dobu najmenej 20 rokov a to
k úplnej spokojnosti zamestnávateľa, pracuje pre rovnakú dopravnú
spoločnosť najmenej 5 rokov (nezáleží na dobe, počas ktorej je
spoločnosť členom združenia), najazdil ako profesionálny vodič vo
vnútroštátnej alebo medzinárodnej doprave minimálne milión kilometrov,
v priebehu posledných 20 rokov nespôsobil vlastnou vinou závažnú
dopravnú nehodu (s telesným úrazom), a v priebehu posledných 5 rokov
nespáchal vážny dopravný, colný alebo administratívny priestupok.
Prvý ocenený, Jozef Juhas, ako vodič v Tesle pracuje nepretržite od roku
1981, najazdených má cca 2 mil. kilometrov. O čosi kratšie, od roku 1989,
je vodičom aj Slavomír Jaselský, s najazdeným približne 1 mil.
kilometrov. Za najazdených cca 1,5 mil. kilometrov si cenu vyslúžil Andrej
Gondek, ktorý ako vodič v spoločnosti pracuje od roku 2010. Posledný zo
štvorice ocenených, Stanislav Hamarčák ako vodič pôsobiaci od roku 2011,
si prevzal cenu za najazdených približne 2,5 mil. kilometrov.
„Vedenie Dopravy TESLA STROPKOV, a.s. ďakuje oceneným vodičom
za doterajšiu vykonanú prácu a spoločne so spolupracovníkmi im praje
v ďalších rokoch veľa kilometrov bez nehody, veľa šťastia, zdravia a
úspechov v pracovnom i osobnom živote,“
vyjadril vedúci
dopravy Jozef Hurný.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter